Nya hjälpmedelsfunktioner i Android

En android som står bland nougatbitarAn android som står bland oreo-kex

Av Janne Koski

Så var det dags att lite kort gå igenom de nya hjälpmedelsfunktionerna som kommit med de två senaste stora Androiduppdateringarna, nämligen 7.0 Nougat och 8.0 Oreo.

7.0 Nougat

Att köpa en ny telefon och konfigurera den i dess standardutförande kan vara knivigt om man använder sig av hjälpmedelsfunktioner i telefonen. Vision Settings finns därför alltid tillgänglig direkt i startguiden när du ska starta din nya telefon. En sorts genväg till hjälpmedelsfunktionerna helt enkelt.

Screen Zoom är funktionen som förstorar eller förminskar allt på skärmen. Förenklat skulle man kunna säga att funktionen förändrar upplösningen så att allt som visas på skärmen antingen blir mindre eller större.

8.0 Oreo

Accessibility Shortcut är en genväg till en av dig vald hjälpmedelsfunktion. Genvägen är kopplad till volymknapparna på din telefon. Koppla genvägen till en funktion, så som till exempel Talk Back och håll sedan ned både volym upp och ned knapparna samtidigt i 3 sekunder för att aktivera Talk Back.

Accessibility Volume ger dig som användare möjligheten att ställa volymen på det som exempelvis strömmas vidare till dina hörapparater helt separat från enhetens övriga volyminställningar. Smidigt om man vill ha sin telefon helt ljudlös i övrigt för att inte störa sin omgivning.

Det kan vara bra att tänka på att namnen på dessa hjälpmedelsfunktioner kan variera från tillverkare till tillverkare även om funktionen är densamma.