Andra året för Nationell samling på Internationella funktionshindersdagen 2021

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen genom att på nytt bjuda in till en nationell samling den 1-2 december. Det övergripande syftet är att få till stånd ytterligare steg för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Årets nationella samling kommer att ha inriktning på hur funktionshinderspolitiken kan implementeras och stärkas i kommunalt och regionalt arbete. Det digitala programmet är uppbyggt kring fem fokusområden:

  • Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken (med utgångspunkt i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030)
  • Demokrati och inflytande
  • Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning
  • Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning
  • Funktionshinderspolitik och integration

Innehållet riktar sig till anställda och politiker i kommuner och regioner. Representanter från civilsamhället är också välkomna att delta. Sista anmälningsdag är 23 november och deltagandet är kostnadsfritt.