Allvarlig

Gör så här

– Lägg J-handens sida mot ryggen.
– Dra handen neråt med en bestämd rörelse.

Illustration av signalen för allvarlig