Alla i omsorgen behöver gå äldrekursen!

Miguel i glasögon och vittskägg, Petra i blond page och glasögon, Anette med brun hästsvans och Daniel med kort skägg och gulrutig skjorta. alla andra i svart eller grått.
Dövblindteamet i Kronoberg gillar Nkcdb:s äldrematerial. Från vänster Miguel Marina, hjälpmedelstekniker, Petra Haglund, kurator, Anette Salvén, synpedagog och Daniel Axberg, hörselpedagog.

Alla i äldreomsorgen behöver gå äldrekursen.se! Det tycker dövblindteamet i region Kronoberg som har en plan för att detta ska bli verklighet.
— Vi är snart klara med det gedigna arbetet med att kartlägga alla äldreboenden i regionen och ska så småningom skicka brev till alla ansvariga, säger synpedagog Anette Salvén, en av fyra i regionens dövblindteam.

omslaget på äldreboken
Äldreboken kan laddas ner på mobilen eller surfplattan eller beställas på vår hemsida.

De informerar redan så mycket de kan om både äldrekursen.se och äldreboken.se, knallorange och i lagom fickformat,  när de möter äldre patienter eller är ute och informerar på äldreboenden. Nyligen besökte Anette Salvén och hörselpedagog Daniel Axberg ett äldreboende dit en av deras patienter skulle flytta.

Informera all personal

— När vi är ute försöker vi informera all personal om konsekvenserna av kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi ser över belysningen, både i korridoren och på rummet, beskriver hur man ska märka upp saker och vad man ska tänka på när man serverar maten; delar helt enkelt med oss av alla råd och tips. Och så pratar vi om hjälpmedel för både syn och hörsel.

—  Om personen inte har hjälpmedel eller kan använda sig av dem visar vi hur man kan arbeta taktilt med den äldre. Att man i stället för att dra personen till duschen kan ge lite vatten i handen på henne eller honom för att visa att det är dusch på gång. Att det handlar om att utarbeta taktila strategier för dem som inte hör och inte kan teckenspråk.

Dessutom delar man alltid ut boken Äldre som har problem med både syn och hörsel och tipsar om äldrekursen.

—  Det är alltid positiva möten, säger Daniel Axberg.

Förutom Daniel Axberg och Anette Salvén består dövblindteamet av hjälpmedelstekniker Miguel Martina och kurator Petra Haglund.

Bra att diskutera tillsammans

Teamet uppskattar äldrematerialet för att det är så flexibelt och lätt att ta till sig.

—  Det är så bra att man kan gå kursen på nätet. Att man kan sitta tillsammans några kollegor ser vi också som en stor fördel. Det är ju då diskussionerna uppstår, säger Anette Salvén.

—  Sitter man tillsammans på jobbet kan man direkt koppla till de patientärenden man har.

Alla vet att tidsbristen är ett stort problem inom äldreområden. Också det gör att äldrekursen passar så bra. Man kan göra den när man vill och kanske bara ta en modul i taget. Eller välja den modul som tar upp det man just då har problem med.

Mycket kunskap snabbt och lätt

—  Materialet går att variera så mycket, säger Miguel Martina. Man kan gå kursen på datorn, surfplattan eller i mobilen. Och man kan växla med att läsa äldreboken som ju också innehåller massor av tips och råd. Den som inte orkar en hel utbildning kan genom det här materialet få mycket kunskap snabbt.

—  För oss i teamet är det bra att få lite skjuts av äldrekursen.

Eftersom det är coronatider görs intervjun via Skype. Jag sitter hemma och de tre i dövblindteamet som hade möjlighet, Miguel, Anette och Daniel, på kontoret i Växjö.

Kartläggningen av äldreomsorgen är snart klar. Det handlar om runt 150 enheter som man vill nå. Men är tiden rätt?

Stort behov av stöd till äldre

—  Orkar man ta in en sån här sak just nu, funderar Daniel Axberg. När vi gör en så här stor satsning vill vi inte att den ska hamna längst ner i högen för att ingen har tid med någonting annat än att skydda de äldre från pandemin.

I brevet till alla ansvariga, som redan är klart,  berättar teamet om det stora behovet av stöd till äldre som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och att både äldrekursen och äldreboken är bra redskap som kan underlätta för både personal och äldre.

I Kronoberg fungerar samverkan

Teamet i Kronoberg har lyckats få till en bra samverkan mellan de professionella som möter personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Varannan vecka träffas teamet och går igenom aktuella patientärenden. En gång i månaden har man en halvdag avsatt för kvalitetsarbete. Det kan handla om att arrangera grupper eller utbildningar.

Däremellan arbetar alla på sina respektive enheter. Vem som än möter patienten ställer frågor om både syn och hörsel.

—  Om jag som synpedagog upptäcker att en patient har en dålig hörselsituation tar jag upp det på teamet och så prioriteras just den patienten. Ibland blir det en enskild insats, ibland samlas hela teamet och så gör vi en utredning av hela livssituationen, säger Anette Salvén

— Varje patient får en samordnare även om det inte alltid är den som genomför de enskilda insatserna. När alla är gjorda fortsätter vi att följa patienten. Vi släpper dem aldrig utan skickar ett uppföljningsbrev per år.
Dövblindteamets ord väger tungt i regionen.

Teamet kan förskriva konsumentprodukter

—  Det händer att vårdgivare konsulterar oss om exempelvis förskrivning. Vi har inge restriktioner och är inte tvungna att följa det upphandlade sortimentet utan kan gå utanför det. Vi kan även förskriva konsumentprodukter som surfplatta som hjälpmedel, säger Daniel Axberg.

—  Ser vi att det behövs mer än vad som ingår i sortimentet gör vi en skrivelse och skickar till ledningen. Vi får alltid ja.

Det är samma sak med audionomotagningen som deltar på dövblindteamets träffar. Ser teamet att en patient behöver hörselrehabilitering tas ärendet upp direkt. Normalt är väntetiderna långa men patienter med kombinerad syn- och hörselnedsättning kallas inom en månad.

”I dag är allla med på banan”

Sedan  regionen antog sitt rehabiliteringsprogram 2017 har mycket hänt.

—  Alla mina kollegor på syn är mycket mer uppmärksamma i dag. Vi har helt enkelt fått med alla på banan, säger Anette Salvén.

—  Det har blivit en stor förändring.

Både äldrekursen och äldreboken är kostnadsfria och den som vill ha hjälp från dövblindteamet med frågor kring exempelvis bemötande eller ledsagning är välkommen att  kontakta teamet via 0470-588730 eller kontakta någon av medlemmarna:

anette.salven@kronoberg.se
daniel.axberg@kronoberg.se
miguel.martina@kronoberg.se
petra.haglund@kronoberg.se

Bilden nedan visar startsidan för äldrekursen som består av åtta delar. Det är bra att börja med del ett men man kan också starta med det som är aktuellt just nu.

Text:ANNE JALAKAS, Bild:Dövblindteamet Kronoberg

Åtta rutor med tecknade bilder för varje avnitt av äldrekursen