50 forskningsmiljoner att söka

Forskningsrådet Forte utlyser 50 miljoner kronor för forskning om funktionsnedsättning. Målet är att öka och fördjupa kunskapen om hinder och lösningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Forte rekommenderar att forskningen planeras i samverkan med de berörda, till exempel professionella och brukarorganisationer.
I utlysningen ges exempel på områden som forskningsrådet uppmuntrar. Här är några:

  • Metoder och åtgärder för ökad delaktighet och aktivt medborgarskap
  • Innovativ användning av ny teknik
  • Utmaningar och hinder i samband med digitalisering och teknisk utveckling
  • Framgångsfaktorer för ökad inkludering
  • Kunskap om olika mekanismer som leder till ökad ojämlikhet och att personer med funktionsnedsättning exkluderas.Fördjupad kunskap för att genomföra och följa upp FN-konventionen.
  • Barn och äldre med funktionsnedsättning och förståelse för olika villkor i olika skeden av livet.

Det finns tre olika bidragsformer. Projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag. Det går att söka upp till fem miljoner kronor för ett treårigt projekt och upp till två miljoner kronor för ett tvåårigt.  Senaste dag för ansökan är 15 november och bidragsbeslut kommer i  mars 2019. Tidigaste projektstart är april 2019.