Allt om dövblindhet på ett ställe

Illustration av de olika aspekterna av dövblindhet

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor försöker vi därför samla, utveckla och sprida användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Om du har några frågor om hemsidan eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Månadens artikel

Avslutat projekt bekräftar att gapet mellan behov och insatser för barn med dövblindhet är stort

Att det funnits mer att önska om kunskapsläget kring metoder och insatser för barn och ungdomar som har dövblindhet, är väl känt. Men vad är egentligen möjligt att önska? Efter ett tre år långt projekt har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor på olika sätt kartlagt information som gör det möjligt att besvara den frågan. Läs mer om Avslutat projekt bekräftar att gapet mellan behov och insatser för barn med dövblindhet är stort

Avslutat projekt bekräftar att gapet mellan behov och insatser för barn med dövblindhet är stort

Att det funnits mer att önska om kunskapsläget kring metoder och insatser för barn och ungdomar som har dövblindhet, är väl känt. Men vad är egentligen möjligt att önska? Efter ett tre år långt projekt har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor på olika sätt kartlagt information som gör det möjligt att besvara den frågan. Läs mer om Avslutat projekt bekräftar att gapet mellan behov och insatser för barn med dövblindhet är stort

Lästips från artikelarkivet:

Det är viktigt att sätta ord på sina upplevelser

Lyssna En enda helg kan göra skillnad. Det är psykolog Christina Renlunds fasta övertygelse efter många års arbete med syskon till barn med funktionsnedsättningar. − De behöver sätta ord på sina upplevelser och känslor. Och det går inte att se tiden an och vänta tills barnen själva frågar, säger hon. Läs mer om Det är viktigt att sätta ord på sina upplevelser

Aktuella utbildningar hos oss

Alla tre barnprojektens framsida

Ta del av våra nyaste projektrapporter

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har nu publicerat tre delrapporter om barn och ungdomar med dövblindhet. Dessa går att beställa i tryckt format under våra publikationer, eller ladda ner som PDF. Projektet har genomförts under perioden 2018-2021 och är en kartläggning av erfarenheter av insatser och stöd till barn och ungdomar med dövblindhet och deras närstående. Del 1 är ett intervjuprojekt som fokuserar på stöd och insatser från regionernas habiliteringsverksamheter. Del 2 sammanställer vetenskapligt publicerad forskning om interventioner till barn och ungdomar med dövblindhet. Del 3 kartlägger erfarenhetsbaserade metoder och insatser med fokus på kommunikation, tillgång till information samt rumslig orientering och förflyttning.

Framsida på publikation medicinskt vårdprogram Alströms

Nytt vårdprogram: Alströms syndrom

Nu kan vi erbjuda ett medicinskt vårdprogram med syfte att syfte att belysa medicinska problem i samband med Alströms syndrom. Claes Möller, professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi och överläkare i audiologi, beskriver de många utmaningar som olika vårdgivare behöver ha kontroll och överblick över. Vår förhoppning är att såväl vårdgivare som personer med dövblindhet och deras anhöriga ska ha behållning av vårdprogrammet.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.

Meny