Inlägg av Anne Jalakas

Begreppet dövblindhet väcker känslor och skapar osäkerhet – seminarium kring den nordiska definitionen

Lyssna Behöver den nordiska definitionen av dövblindhet revideras? Frågan diskuterades vid ett seminarium i Lund i slutet av mars med yrkesverksamma från hela landet, brukare, föräldrar och forskare. Dövblindhet är ett laddat begrepp som väcker starka känslor, på gott och ont. En fördel är att tjänstemän och myndigheter förstår att det är allvar, att det behövs omfattande särskilda insatser […]

Verktyg för bättre hälsa i familjer med dövblindhet

Lyssna Vardagen kan vara tung i familjer som har barn med dövblindhet. Starka känslor av sorg, skuld och ilska kan förekomma. Stress är vanligt, liksom psykisk ohälsa. För att stärka familjerna och förebygga ohälsa har  FSDB, Förbundet Sveriges dövblinda, startat projektet ”Verktyg för bättre hälsa”. Under den första av fyra planerade familjehelger deltog 14 familjer […]