Inlägg av Anne Jalakas

Forskarkonferens om Usher syndrom: Diagnosticeringen måste förbättras

Lyssna Hur ska vi hitta patienterna? Vad krävs för att diagnosticeringen ska bli bättre och göras tidigare? Frågorna diskuterades av ledande forskare vid en konferens på Eikholt, Norges nationella dövblindcenter i Drammen.  Ett stort problem är att många inte upptäcks förrän i vuxen ålder. − Tidig upptäckt är avgörande, inte minst för att man som ung […]

Torbjörn Svensson fick diagnosen Usher II: − Bloggen blev ett sätt att hantera livskrisen

Lyssna Synproblemen hade funnit där länge. Men försämringarna kom smygande. – Ushers syndrom typ II är medfödd men synen försämras långsamt vilket gör att man som person hinner kompensera och vänja sig vid synförlusten utan att man förstår att det är just det som sker, säger Torbjörn Svensson som tvingades ge upp jobbet han älskade […]

Med bra tolk fungerar livet

Lyssna Hur kan vi uttrycka vad vi vill? Hur ska andra förstå oss? Vad behövs för att det ska bli bra? När Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, samlade medlemmarna till möte gjorde man det i form av dialogkafé. Under två dagar diskuterades kommunikation med familjen, med samhället men också inom organisationen. Betydelsen av att ha tillgång […]

Seminarium kring nytt vägledningsmaterial

Lyssna Behovet av riktlinjer inom dövblindområdet är stort. Det gäller att se till att insatserna för habilitering och rehabilitering ges likvärdigt och med hög kvalitet, oavsett var i landet man bor. I dag är det inte så. När Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor bjöd in professionella till ett arbetsseminarium blev resultatet mängder av förslag och synpunkter. […]

Många idéer och tankar från professionella

Lyssna Skarvfri rehabilitering En idébörs på Nkcdb:s hemsida. Mer stöd till familjer och syskon. Det rådde ingen idétorka när syn- och hörselpedagoger, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, ordinatörer och andra som i sitt arbete möter personer med dövblindhet diskuterade vilka insatser som behövs. Här är ett axplock av det som kom upp under dagen. Samordning behövs Samtliga […]

Arbetsgruppen kring taktil språklighet

Lyssna Hur kommer vi vidare? Hur ska kunskapen om taktil språklighet öka och spridas? Diskussionen om detta har under en tid pågått bland dem som arbetar med kunskapsförmedling och habilitering av personer med medfödd eller tidig dövblindhet. Historiskt sett så har de flesta pedagogiska strategier handlat om att skapa goda sociala samspelssituationer som en grund för […]

Uppföljningskonferens om Charge syndrom: Kunskapsbristen är fortfarande enorm

Lyssna Det var några av de frågor som kom upp under den uppföljningskonferens om Charge syndrom som hölls i Stockholm i oktober. På plats fanns både professionella och anhöriga. Under gruppdiskussionerna utkristalliserade sig ett antal önskemål inför framtiden. Genomgående var det stora behovet av fler mötesplatser/nätverk och mer samverkan. Viktigt inte minst för att Charge […]

Identiteten som dövblind – omfamna eller förneka

Lyssna Det är viktigt att fråga människor vad de vill kalla sig själva. Någon säger ”jag är dövblind”, en annan ” jag är dövblind i vissa situationer”, en tredje att ”jag har syn- och hörsel-nedsättning”. Vilken identitet man väljer kan variera under livet. Ibland krockar den egna uppfattningen om vem man är med andras. Bente Enggrav […]