Att kommunicera med barn som har dövblindhet – nu är boken här!

Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

Nu är den här – boken om hur man gör för att kommunicera och samspela med barn som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.
”Med kroppen som redskap” visar med många exempel och tydliga bilder hur det går att både skapa och bibehålla kontakt, umgås och leka via kroppen och det taktila sinnet. Budskapet är att kommunikation alltid är möjlig.

Det här är en bok som vi hoppas och tror kommer att glädja många, både professionella, anhöriga och andra som är nära barnet. I stället för att gripas av förtvivlan eller känslor av maktlöshet när de vanliga sätten att kommunicera inte fungerar väcker boken hopp och förtröstan. Barnet kommunicerar alltid vad som är viktigt för hen – utmaningen för omgivningen är att lära sig förstå.

Den vuxne står bakom och stöttar barnet när hen dammsugerKropp mot kropp är inte så vanligt efter spädbarnsåldern. Men för personer med dövblindhet, framför allt om den utvecklats före språkutvecklingen,  förblir fysisk närhet avgörande under hela livet. Det kan räcka med några centimeters avstånd för att barnet ska  uppleva att hen är helt ensam i världen.  De fina illustrationerna av Helena Lunding Hultqvist visar att det inte behöver vara så märkligt – det kan räcka med att ens egen fot nuddar barnets.

Barnet till vänster och mamman till höger rör i skålen med samma slev. till höger några morötter på en skärbrädaMånga av bilderna visar roliga stunder av gemenskap. Det kan handla om att laga mat, gunga tillsammans eller dansa. Det finns många aktiviteter i vardagen som bidrar till delaktighet, självständighet och trygghet.

Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor är tacksamma för att vi fått översätta och bearbeta materialet som ursprungligen tagits fram i Malawi och utvecklats av Chizombezi Deafblind Center tillsammans med den norska stiftelsen Signo. Det är svårt att tänka sig ett bättre exempel på att principerna för kommunikation är universella och inte känner av några geografiska gränser.

Vi vill också framhålla att de principer som visas i boken fungerar lika bra på vuxna med medfödd dövblindhet.

Boken är tryckt på ett lagom tjockt papper och med ringpärm. Det ska vara lätt att slå upp just de sidor som svarar på den fråga man för tillfället har. Vår förhoppning är förstås också att den ska hålla för flitig användning.
Bilderna nedan visar skillnaden mellan att delta och inte delta. I den ena bilden  sitter barnet med dövblindhet vid sidan av dem som pratar och har ingen aning om att de är där. I den andra har alla fysisk kontakt med varandra vilket gör att barnet med dövblindhet är inkluderat i gemenskapen.

Ladda ner boken eller beställ den som tryckt bok på vår hemsida.

ANNE JALAKAS, text

Utan fysisk kontakt känner sig barnet helt övergivete.

Fem personer dansar och håller varandra i händerna. Ingen är utesluten.