Inlägg av Anne Jalakas

Dags för familjehelg!

Lyssna Missa inte familjehelgen ”Verktyg för bättre hälsa!” Den äger rum 17-19 maj 2019  på Bohusgården i Uddevalla och  vänder sig till familjer som har barn/ungdomar under 20 år med dövblindhet. Helgen arrangeras av Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, och Mo Gård. Energigivande dagar för hela familjen utlovas. Inte minst möjligheten att träffa andra familjer där […]

Tematräff i Jönköping 3 april

Lyssna Vad innebär dövblindhet för barn och elever? Hur kan du som yrkesverksam skapa ökad delaktighet och tillgänglighet i lärmiljön? Hur utformas  stöd och anpassning på bästa sätt? Det är några av de frågor som diskuteras på den temadag som , Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar 3 april. Innehållet ser ut så här i korthet: Om Specialpedagogiska […]

Evelina förlorade sin personliga assistans: ”Att inte få lov att kommunicera, är det ett värdigt liv?”

Att inte kunna gå utanför dörren när det är vinter och halt för att man varken ser eller hör. Eller när det är skarpt solljus på grund av bländningskänslighet. Att inte kunna laga mat. Att inte ha någon att kommunicera med. Är det ett värdigt liv?
Evelina Lindberg, som är 30 år och har dövblindhet, tycker inte det. Men så är det ofta för henne sedan den personliga assistansen drogs in efter Högsta Förvaltningsdomstolens utslag.
— Jag mår inte så bra. Jag har svårt att somna och svårt att stiga upp. Jag har fått sömntabletter och ångestdämpande, säger hon. Man kan nog säga att jag är deprimerad.

För ett år sedan såg allt så m

Hård kritik mot LSS-utredningen

Vad ska hända med LSS? Frågorna är många sedan LSS-utredningen överlämnades till regeringen för några veckor sedan.
Utredaren Gunilla Malmborg föreslår bland annat att staten får hela ansvaret för den personliga assistansen och att kommunerna tar över ansvaret för barn upp till 16 år.
Utredningen har mötts av en flod av kritik från funktionshinderrörelsen, inte minst Förbundet Sveriges Dövblinda.
— Vi ser förslagen som en del av en skrämmande samhällsutveckling, säger förbundsordförande Amanda Lindberg.

Dövstudier för personer med dövblindhet på Västanviks folkhögskola

Lyssna Intresserad av dövstudier? Ta då chansen att gå steg 1 i dövstudier på Västanviks folkhögskola 8 – 12 april 2019. Det blir den första kursen för personer med dövblindhet. Skolan  har sedan 2015 erbjudit flera kurser i Dövstudier steg 1-3. Alla  genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas […]

Dags anmäla till familjehelgen

Lyssna Nu är det dags igen för familjehelgen ”Verktyg för bättre hälsa!” Den äger rum 17-19 maj 2019  på Bohusgården i Uddevalla. Helgen vänder sig till familjer som har barn/ungdomar under 20 år med dövblindhet. Helgen arrangeras av Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, och stiftelsen Mo Gård. Energigivande dagar för hela familjen utlovas. Inte minst möjligheten […]

Sveriges första döva professor

Lyssna Sverige – och Norden –  har fått sin första döva professor. Johanna Mesch vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet har utnämnts till professor i teckenspråk. Hon är själv döv och skrev sin doktorsavhandling 1998 om taktilt teckenspråk, om  ”turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk”. Avhandlingen går att läsa via Johanna Meschs […]