Inlägg av Anne Jalakas

Många barn har förlorat sin assistans

Lyssna Institutionerna kan vara på väg tillbaks. Socialstyrelsen har utrett konsekvenserna av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen. De har begränsat möjligheterna att få personlig assistans och kan på sikt leda till att vissa barn inte kan bo hos hemma hos sina föräldrar. Det finns också en risk för att fler vuxna kommer att behöva bo […]

Kvinnor med funktionsnedsättning utsatta för våld

Lyssna Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna. Det visar den rapport som Myndigheten för delaktighet, MFD,  tagit fram. MFD  har på regeringens uppdrag samlat kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I  […]

Debatt om nya funktionshinderpolitiken

Lyssna Vackra ord räcker inte. Det behövs också handling. Och pengar. Det skriver ordförandena för sju funktionshinderorganisationer i ett gemensamt debattinlägg i Aftonbladet med anledning av att riksdagen i dag klubbar den nya funktionshinderpolitiken, Reformtakten måste öka, säger bland andra Amanda Lindberg, ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda och Maria Johansson, ordförande Lika Unika. Här är […]

Kamp för assistansen första advent

Lyssna Assistans är frihet – rädda LSS Det är mottot för de manifestationer som arrangeras över hela landet på den internationella funktionshinderdagen 3 december. Bakom  manifestationerna står Intresseföreningen för assistansberättigade,  Ifa och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU. Nyligen beslutade regeringen att frysa Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. Åsa Regnér, barn- och äldreminister, motiverade och […]

Syn- och hörselinstruktörer kan försvinna

Lyssna Behovet av syn- och hörselinstruktörer är stort.  Trots det har Hagabergs folkhögskola i Södertälje tvingats ställa in utbildningarna två år i rad. Orsaken är att kommunerna tycker att det är för dyrt. Folkhögskolan som sedan 1980-talet utbildat syninstruktörer tog  2013  också in hörselperspektivet i utbildningen. Från början var utbildningen sju veckor lång plus fyra […]

Är kommunikation ett grundläggande behov? Avgörande dom väntas

Just nu är allt bra. När Eva Smedberg fick rätt till personlig assistans fick hon tillbaks friheten och makten över sitt eget liv. Nu hotas den. Försäkringskassan har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.
— Om jag förlorar blir hela mitt liv förstört, säger Eva Smedberg. Det känns som om jag lika gärna kan dö. Jag blir helt hjälplös. Värdelös.
Grundfrågan i målet är om Evas behov av kommunikation via taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. Det menar Försäkringskassan att det inte är.

Hörselvården både ojämlik och ojämställd

Lyssna Hörselvården i Sverige är ojämlik – och ojämställd. I vissa delar av landet är oddsen för att få två hörapparater betydligt sämre om du är kvinna än om du är man. Det visar ny statistik från Hörselskadades Riksförbund I Skåne och Kalmar län får nio av tio som kommer till hörselvården två hörapparater – […]

Lek med teckenspråket på Skissernas Museum i Lund

Lyssna Lek med teckenspråket! Det är uppmaningen  när scenkonstgruppen Kollaborativet besöker Skissernas Museum i Lund med ett performativt laboratorium. Det  vänder sig till alla, döva, hörselskadade och hörande. De som besöker ”Det som rör oss” utlovas en visuell, taktil och kroppslig upptäcktsresa där de får leka med svenskt teckenspåk i magiska rum. Kollaborativet utlovar en […]

Hugo har livet i sin hand – trots sin svåra sjukdom

Hugo är pojken som ser med fingrarna och hör med hjärtat. Han är tolv år, minns inga oförrätter, däremot dem som vill honom väl, och älskar att leka med tåg.
Det är kärlek i rösten när Malin Asplund beskriver sin son som på grund av Alströms syndrom tillbringar så mycket tid på sjukhuset att det blivit familjens andra hem.
Jennifer Hällmyr, 22, har samma syndrom men en lindrigare version. Hon önskar att man vetat att det kunde bli så när hon var liten.