Inlägg av Anne Jalakas

Punktskriftskursen blandar nytta med nöje

Det är torsdag eftermiddag och deltagarna droppar in. Det är dags för punktskriftskurs på dövblindteamet i Stockholm.
Var och en tränar på sin egen nivå. Ingen får läxor, alla bjuds på fika och sista halvtimmen ägnas åt taktila sällskapsspel. Det här är kursen som bygger på lust och glädje.
—Det är bra med träningen. Jag har blivit bättre på att både läsa och skriva punktskrift, säger Britt-Marie Nilsson som utmanar Göran Rydberg i taktilt Fia.

50 forskningsmiljoner att söka

Lyssna Forskningsrådet Forte utlyser 50 miljoner kronor för forskning om funktionsnedsättning. Målet är att öka och fördjupa kunskapen om hinder och lösningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Forte rekommenderar att forskningen planeras i samverkan med de berörda, till exempel professionella och brukarorganisationer. I utlysningen ges exempel på områden som forskningsrådet uppmuntrar. Här är […]

Var femte som inte har ett jobb har försökt begå självmord

Mer än var femte som har Ushers syndrom typ 1 och inte har ett jobb har försökt ta sitt liv.
— Det är alarmerande, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Audiologiskt forskningscenter, Institutet för handikappvetenskap, i Örebro.
— Det är tydligt att arbete är väldigt viktigt för hälsan.

Hopp om ny behandling av hörselskador

Lyssna Ny forskning väcker hopp om bot för såväl tinnitus som åldersrelaterad hörselnedsättning. En forskargrupp vid Karolinska institutet, som leds av Francois Lallemend, har identifierat nya typer av nervceller och visat att det inte bara finns en väg in till det centrala hörselsystemet. Så småningom kan upptäckten leda till nya typer av behandling. Det man […]

Institutet för handikappvetenskap bjuder in till konferenser

Lyssna Institutet för handikappvetenskap, IHV, arrangerar två konferenser i höst. Den första tar upp forskning om teckenspråk. Förutom föreläsningar om teckenspråk blir det chans till diskussion med forskarna. Jerker Rönnberg, Camilla Warnicke, Krister Schönström och Maria Rudner är några av de medverkande  forskarna. Föreläsningarna handlar om bland annat  teckenspråk och hjärnavbildning, teckenspråk som andraspråk,  teckenspråkig […]

Innehållsrik kurs om medfödd dövblindhet

Lyssna Vad menar vi med dövblindhet? Vad måste man tänka på för att skapa goda möjligheter till utveckling för personer med medfödd dövblindhet? Det är temat för vår innehållsrika kurs om kombinerad syn- och hörselnedsättning/medfödd dövblindhet. Den äger rum på Marieborgs folkhögskola och kursgård i Norrköping 27-28 november. När både syn och hörsel är nedsatta […]

FSDB kämpar för att de vackra orden ska bli verklighet

Helgträffar med teman som teknik, hälsa eller kommunikation. Utflykter. Mamma- eller pappahelg. Familjevecka. Föräldrakurser. Ungdomsverksamhet.
Utbudet för medlemmarna i Förbundet Sveriges Dövblinda är stort.
— Men viktigast är att förändra verkligheten så att personer med dövblindhet får det stöd de behöver för att kunna leva ett bra liv. Det handlar om ledsagning och assistans, tolk, färdtjänst och tillgänglighet i vid mening, säger förbundsordförande Amanda Lindberg.

Avgörande avslag i Högsta förvaltningsdomstolen

Lyssna Är taktil kommunikation ett grundläggande behov eller inte? Nej, säger Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i den dom som kom i dag – där de dock benämner det som taktil teckenspråkstolkning. — Det är med stor bestörtning vi tar del av domen, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. — Varken vårt eller andras […]