Bilden viser Thomas Ragnarsson som tar på ett par store svarta glasögon -- antagligen eSight.

Rapport från tredje dagen på CSUN

Sista dagen på CSUN-konferensen bjöd bl.a. på mera inomhusnavigering, mera EPUB3 och förstorande skärmar i glasögonen - samt den enda dövblindspecifika föreläsningen.
Karin tittar på och rör vid en punktdisplay på en stånd tillsammans med en representant för ett företag.

Rapport från andra dagen på CSUN

Under andra dagen på CSUN-konferensen tittade Karin, Ulf och Thomas bl.a. på talsyntes med egen röst, hjälp till navigering inomhus och JAWS.
Närbild av et bord på utställningen med olika tekniska prylar. Man ser händerne från två män som står på varsin sida av bordet.

Rapport från första dagen på CSUN

Första dagen på CSUN-konferensen bjöd på både stort och smått - från foreläsningar hos Microsoft till ny punktskrivare från Sverige.
Appen IFTTT:s logo bestående av bokstäven IFTTT i versaler i färgerna blåt, rött och svart.

IFTTT - ett gratis automatiseringsverktyg

Gratisappen IFTTT är ett av de verktyg som finns att ta till för att skapa automatiseringar med sin smartphone.