Bildcollage med en rad lysande, svävande ikoner framför en person som rör en av ikonerne med fingret så den - ikonen, inte fingret - lyser kraftigt.

Windows 7 eller Windows 10...?

Fråga: Jag har en brukare som är självlärd och van vid Windows…
Bilden visar en hand i vilken liggersju tangenter från ett datortangetntbord. Tangenter visar ordet SUPPORT.

Teknisk support som förebyggande arbete mot stress och psykisk ohälsa

Tillgänglig och anpassad teknisk support bör ses som en del i ett förebyggande arbete mot stress och psykisk ohälsa för personer med dövblindhet.
Bilden viser Thomas Ragnarsson som tar på ett par store svarta glasögon -- antagligen eSight.

Rapport från tredje dagen på CSUN

Sista dagen på CSUN-konferensen bjöd bl.a. på mera inomhusnavigering, mera EPUB3 och förstorande skärmar i glasögonen - samt den enda dövblindspecifika föreläsningen.
Karin tittar på och rör vid en punktdisplay på en stånd tillsammans med en representant för ett företag.

Rapport från andra dagen på CSUN

Under andra dagen på CSUN-konferensen tittade Karin, Ulf och Thomas bl.a. på talsyntes med egen röst, hjälp till navigering inomhus och JAWS.
Närbild av et bord på utställningen med olika tekniska prylar. Man ser händerne från två män som står på varsin sida av bordet.

Rapport från första dagen på CSUN

Första dagen på CSUN-konferensen bjöd på både stort och smått - från foreläsningar hos Microsoft till ny punktskrivare från Sverige.
Appen IFTTT:s logo bestående av bokstäven IFTTT i versaler i färgerna blåt, rött och svart.

IFTTT - ett gratis automatiseringsverktyg

Gratisappen IFTTT är ett av de verktyg som finns att ta till för att skapa automatiseringar med sin smartphone.
Bildcollage med en rad lysande, svävande ikoner framför en person som rör en av ikonerne med fingret så den - ikonen, inte fingret - lyser kraftigt.

Alla mina hjälpmedel

Ibland blir jag överväldigad när jag tänker på alla nya hjälpmedel jag fått de senaste 10 åren, som jag inte ens drömde om för 20 år sedan.
Bildcollage med en rad lysande, svävande ikoner framför en person som rör en av ikonerne med fingret så den - ikonen, inte fingret - lyser kraftigt.

Hur precisa är GPS-program i dag?

Fråga: Hur precisa är GPS-program i dag? Och vad påverkar…
Bildcollage med en rad lysande, svävande ikoner framför en person som rör en av ikonerne med fingret så den - ikonen, inte fingret - lyser kraftigt.

Finns det någon diktafon som kan översätta till punktskrift?

Det du frågar efter är vår framtidsdröm – en liten maskin…
Bildcollage med en rad lysande, svävande ikoner framför en person som rör en av ikonerne med fingret så den - ikonen, inte fingret - lyser kraftigt.

Vad finns det för hjälpmedel för att upptäcka att man glömt att stänga av kranen?

Som jag förstår din fråga lämnar alltså brukaren på kranar…