Enkät om Bildtelefoni.net

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför just nu en enkätundersökning riktad till användare av Bildtelefoni.net – även kallad bildtelefoni-förmedlingen. Syftet är att kartlägga hur tjänsten används och hur nöjda användare är med tjänsten.

Eftersom användare som har dövblindhet har delvis andra krav, behov och önskemål än de som enbart har en hörselnedsättning/dövhet skulle det vara bra om vi kan hjälpas åt att sprida informationen så att även många användare med dövblindhet besvarar enkäten och därmed kommer med i statistiken.

Så här fungerar enkäten

Den som svarar kommer vara helt anonym i enkäten och svaren kommer endast redovisas tillsammans med övriga svar. Enkäten innehåller 11 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. Alla frågor och svarsalternativ i enkäten är översatta till svenskt teckenspråk.

Tjänsten utförs av analysföretaget Analysys Mason.

Följ denna länk för att besvara enkäten: Länk till enkäten

Det finns också möjlighet att besvara enkäten via bildtelefon istället för på webben. Man får då besvara enkäten på teckenspråk direkt till ett undersökningsföretag. Följ nedanstående länk för att komma till ett formulär där man lämnar sitt namn och nummer så kommer man att bli uppringd av undersökningsföretaget inom de närmaste dagarna för att besvara enkäten.

Länk för att anmäla att man vill bli uppringd och intervjuad på teckenspråk

I filmen nedan finns också information om enkäten på teckenspråk: