Examensprojektet BEATHOVEN får prestigefylld utmärkelse

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor uppmärksammar Adam Mattson och Martin Åhlén, studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Deras projekt BEATHOVEN har nyligen valts ut som svensk ”National Runner Up” för James Dyson Award!

Beathoven är en bärbar produkt som erbjuder döva och personer med hörselnedsättning ett sätt att uppleva musik genom taktila vibrationer. Utvecklingsarbetet har varit ett samarbete med Pariception och pågått under vårterminen 2021. Pariception är ett Örebrobaserat företag som verkar för att personer med dövblindhet ska få högre livskvalitet och mer kontakt med sin omgivning.

Adam Mattssons och Martin Åhléns inspirerande slutpresentation av examensarbetet ”Vibraesthetics of Music” finns på Youtube. Ta del av den här!

James Dyson Award är ett internationellt designpris som hyllar, uppmuntrar och inspirerar nästa generations designingenjörer. Utmärkelsen drivs av stiftelseägda James Dyson Trust, som en del av deras uppdrag att väcka ungas engagemang för designteknik.