Vad finns för hjälp att få för att självständigt kunna åka tåg?

Det finns många hinder/problem som personer med dövblindhet…

Finns det portabla brandlarm som passar för personer med dövblindhet?

Det finns inga klockrena mobila lösningar för detta i dagsläget tyvärr. Men det ryktas om att Apple fått patent på något som skulle innebära att de på sikt bygger in brandlarm i alla iPhones, och att det i sin tur kommer att sprida sig till TV-apparater, routrar osv. Frågan är bara hur långt bort det ligger.

Finns Söderlunds elektroniska taktila system för kommunikation kvar?

Gustaf Söderlund blev döv som 8-årig och hans metod när han…

Finns det teknik så att man kan vara åskådare på en ishockeymatch?

Det finns ingen färdiga tekniska lösningar som man kan följa en ishockeymatch med. Men med lite kreativitet kan man hitta andra sätt, kanske med lite teknisk stöd, beroende av eventuella syn- och hörselrester.