Koder för användare av texttelefon till förmedlare

När man ringer med texttelefon via tjänsten Texttelefoni.se svarar en förmedlare. Det kan finnas saker man vill säga direkt till förmedlaren innan samtalet börjar, eller under själva samtalet. Önskemål om hur förmedlingen bör ske och som inte ska förmedlas vidare till den andra personen i samtalet. Det har tidigare inte funnits något bra sätt att snabbt berätta för förmedlaren vilka behov och önskemål man har annat än att skriva det i klartext.
Under hösten 2019 tog därför Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor tillsammans med Förbundet Sveriges dövblinda fram en lista med koder som ska vara snabba och enkla att använda. Det är okej att använda koderna vid samtal genom Texttelefoni.se.

Vem kan behöva lära sig koderna?

Det finns några vanliga önskemål bland våra användare. Först är det nog önskemålet om att slippa få all text i versaler. Framför allt för punktläsare försvårar detta läsningen.
För personer som är nybörjare i att läsa punktskrift, eller som på grund av sämre syn har stora svårigheter att läsa, kan det finnas ett önskemål om att förmedlaren skriver långsammare. Om man bett förmedlaren skriva långsamt, kan det ändå under samtalets gång finnas önskemål om att justera hastigheten antingen uppåt eller nedåt. Det kan också vara lämpligt att be den man pratar med att prata lite långsammare.

I tjänsten Texttelefoni.se ingår det att ge stöd med anpassningar för att underlätta samtal för personer med dövblindhet, men som inte är särskilt känd bland brukarna. Det kan innebära att förmedlaren inte skriver ordagrant vad som sägs, men ändå ser till att innehållet i allt väsentligt är detsamma. Just för de som läser lite långsammare kan det ”pratiga” i texten, som blir om man skriver alla ord som sägs, vara onödigt arbetsamt och en förkortad version av meddelandet kan vara bättre. Tipsa gärna era texttelefon-användare om att det går att göra anpassningar av hur samtal hanteras om de vill prova!

Alla förmedlare känner till koderna, så det är bara att sprida information till alla som kan ha nytta av dem!

Texttelefoni.se erbjuder förmedling i form av tolkning anpassad för personer med dövblindhet utifrån det individuella behovet. Den som vill kan använda koderna som presenteras längre fram i denna information. Det går också bra att be om anpassningar på andra sätt innan någon rings upp via tjänsten.

Koder

Man börjar och slutar med ett utropstecken, så det är tydligt för förmedlaren att det är något som inte ska förmedlas vidare.

!1! eller # Jag vill tala direkt.
!2! Jag använder gemensamt textfält, invänta alltid * eller kom. (Detta är standard.)
!3! Jag använder delade textfält och du får gärna skriva samtidigt som jag.
!4! Jag behöver att du skriver långsamt.
!5! Skriv långsammare.
!6! Skriv fortare.
!7! Jag vill att du använder gemener och versaler på normalt sätt (versal inleder mening, namn mm, resten är gemener).
!8! Jag vill att du bara använder versaler. (Detta är standard, men det försvårar för punktskriftsläsare.)
!9! Förkorta och förenkla gärna det som sägs. (Detta är en möjlighet som finns, men som få känner till. Kan vara användbar t ex för nya punktskriftsläsare som inte läser så snabbt än.)

Vill man ange flera koder kan man göra det i följd mellan utropstecknen, t ex !479!

I många telefoni-program finns möjligheten att skapa fraser. Om en användare till exempel alltid vill skicka koden !479! kan vi som installerar och utbildar se till att den frasen skickas med en enkel knapptryckning.

Mer information om Texttelefoni.se

Vill du läsa mer om den samtalsförmedlande tjänsten Texttelefoni.se finns det bra och tydlig information på sajten texttelefoni.se.