Taktil språkutveckling – seminarieserie i fem delar hos Nordens välfärdscenter våren 2021

Det finns många sätt för en kommunikationspartner att stödja och hjälpa till att utveckla taktilt språk i en dialog med en person med medfödd dövblindhet. Nordens välfärdscenter (NVC) kommer under våren att erbjuda en serie med fem webbinarier om taktilt språk. Det första seminariet äger rum torsdag 21 januari kl 13-14.

Serien kommer att ha utgångspunkt i boken ”Hvis du kan se det, kan du understøtte det”. Vid varje tillfälle kommer ett kapitel i boken att presenteras och diskuteras. Seminarierna består av teori, kunskap, verktyg, praktiska idéer och tips om hur man stöder och ger de bästa möjligheterna för språkutveckling i en taktil modalitet, så att personen med medfödd dövblindhet erkänns som en språkande människa.

Läs mer om serien på NVC:s webbplats