Tillgänglighetsredogörelse för nkcdb.se

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur nkcdb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss samt beställa information i alternativa format.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen har i nuläget brister i tillgängligheten. En ny webbplats som åtgärdar dessa brister är under produktion och kommer inom kort att ersätta denna webbplats. Vår ambition är att alla kända tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade i samband med att vi publicerar vår nya webbplats, dock senast 31 december 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss som du inte kommer åt på den här webbplatsen kan du kontakta oss.

Skicka e-post till nkcdb@nkcdb.se

Ring 010-471 66 00

Kända brister i tillgängligheten på nkcdb.se

Några bilder saknar bildbeskrivning (1.1.1.A)

Sökfunktionen behöver optimeras för att ge ett bra stöd (2.4 Navigering)

Navigeringen behöver optimeras för att ge ett bra stöd (2.4 Navigering)

Det finns filmer som saknar ett alternativ eller syntolkning (1.2.3 A, 1.2.5 AA).

Skriv tydliga länkar (2.4.4. A). Det förekommer att samma länktext används för flera olika mål.

Ange i kod vad olika delar har för roll (1.3.1. A). Det förekommer att HTML används för att formatera innehåll, att innehåll inte ingår i landmarks och att landmarks har samma namn.

Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (4.1.2 A).

Avdelningsrubriker (2.4.10 AAA). Rubriker är inte korrekt strukturerade på alla webbplatsens sidor.

Kontrast (1.4.6 AAA). Det finns färgelement på webbplatsen där kontrasten behöver ses över.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet här

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta i första hand oss om tillgängligheten på nkcdb.se – men om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nkcdb.se med hjälp av extern expertis och en extern tillgänglighetstjänst.

Webbplatsen granskades senast den 22 september 2020

Webbplatsen publicerades den 11 december 2015