Nyheter

Ett rött äpple täckt av vattendroppar och ett gulnat löv på en i övrigt bar kvist. Foto.

Socialstyrelsen föreslår nationellt kompetenscentrum för IF och autism

Det behövs ett nytt nationellt centrum för att höja kompetensen inom intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det menar Socialstyrelsen i en rapport till regeringen och föreslår att det nya centret ska få ett uppdrag att samla, sprida och vid behov utveckla ny kunskap. Det ska också kunna samla och sprida forskningsresultat, erbjuda fortbildningsinsatser samt föra dialog med verksamheterna runt om i landet.

Grön cirkel med som ligger omsluten av en större grön cirkel som har en öppning snett uppe till höger. Grafisk symbol.

Nkcdb söker verksamhetschef

Lyssna Styrelsen för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har startat en process för att rekrytera en verksamhetschef, som ska ta över ansvaret när Lena Göransson går i pension sommaren 2023. Annonsen…
Ett par vuxen- och ett par barnhänder som undersöker ett runt föremål.

Webbinarium om taktil kommunikation och användning av handpositioner

Lyssna Under hösten fortsätter Deafblind International Communication Network sin serie med webbinarier om kommunikation och medfödd dövblindhet. Målgruppen för serien är familjemedlemmar som vill utveckla sin egen kommunikationsförmåga och färdigheter…
Framsida på boken "Being seen - One Deafblind Woman's Fight to End Ableism" av Elsa Sjunneson. Foto.

Elsa Sjunneson vinner utmärkelse för sin biografi

Lyssna Elsa Sjunneson är en av åtta vinnare av Washington State Book Awards 2022. Nu i september vann hon i kategorin bästa memoar/biografi med sin bok ”Being Seen: One Deafblind…
Bar hand med handflatan mot en bädd med grön stjärnmossa. Foto.

Turné om taktil kommunikation

Lyssna I november rullar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och Resurscenter dövblind inom Specialpedagogiska skolmyndigheten igång en utbildningsturné om taktil kommunikation, det vill säga hur kroppen kan användas för att kommunicera…

Nytt vårdprogram för Ushers syndrom på svenska

Lyssna Många har efterfrågat ett vårdprogram för Ushers syndrom och nu finns det! Det är Claes Möller, professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi, som har skrivit programmet. Vårdprogrammet beskriver medicinska, kommunikativa och…
Mörkgrå staty med en pojek som klättrar på en fristående stege för att nå ett moln på en blå himmel. Stegen sträcker sig ovanför några trädtoppar. Foto.

EU:s tillgänglighetsdirektiv blir svensk lag

Lyssna Regeringen har i en lagrådsremiss beslutat om förslag till en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagförslaget genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv och syftar till att fler produkter…
Gula och grå kuvert som faller ner i en vit låda.

Tillgänglighet inför valet 2022

Lyssna Söndagen den 11 september är det val i Sverige.  Det är Valmyndigheten som ska säkerställa att alla kan ta del av information kring valet och rösta på lika villkor.…