Nyheter

Nystart för Nkcdb:s forum!

Lyssna Vi som arbetar med personer med dövblindhet är relativt få, och spridda över landet. Vi har olika arbetsgivare och organisationer, men många problem och frågor vi stöter på är…
Porträtt Malin Ekman Aldén. Foto.

Slutbetänkande från tolktjänstutredningen överlämnat

Tisdagen den 15 mars lämnade 2020 års tolktjänstutredning sitt betänkande ”Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet” (SOU 2022:11) till socialminister Lena Hallengren.

Framsida på tidskriften "Forskning om funktionshinder pågår" nr 1/2022. Foto.

Årets första nummer av ”Forskning om funktionshinder pågår” ute

Det finns mycket kvar för att personer med hörselnedsättning ska känna sig inkluderade. Många miljöer är dåligt anpassade för personer med hörselnedsättning. Det gäller bland annat skolor och sociala miljöer. Den här artikeln om hörselnedsättning finns att läsa i årets första nummer av ”Forskning om funktionshinder pågår” (nr 1/2022).

Liten grupp med lila krokusar. Foto.

Nytillkomna webbinarier hos Nkcdb våren 2022

Många tog chansen att delta vid första webbinariet i vårens serie om olika konsekvenser av kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Nu kompletterar vi serien med ytterligare tre intressanta ämnen. Samtidigt utökar vi tillgängligheten med både skriv- och teckenspråkstolkning vid varje tillfälle.

Lila kvadrat med en tecknad bild på en kvinna som sitter på knä på golvet framför fyra kuddar. På hennes knän sitter ett litet barn som har glasögon och hörapparat. Ovanför dem står en text "Lärande och umgänge genom känseln". Illustration.

Taktila strategier vid medfödd dövblindhet — ett välkommet stödmaterial

Nu finns det ett nytt och redan efterfrågat stödmaterial om taktila strategier för dem som i sitt arbete möter barn och vuxna som har medfödd dövblindhet. Det är pedagogerna Caroline Lindström och Monika Estenberger på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor som har beskrivit hur ett arbete för att stödja lärande och umgänge genom känseln kan se ut.

Vit platta med texten "I support rare disease day 28 February 2022. Illustration.

Nkcdb uppmärksammar Sällsynta dagen 2022

I dag, den 28 februari, är det Sällsynta dagen . The European Organisation for Rare Diseases instiftade dagen 2008 för att öka medvetenheten om okända eller förbisedda sjukdomar. Årets budskap är att sällsynta diagnoser är inget ovanligt, men att kunskapen om dem är sällsynt.

Puffbild för TAKOM - En nettressurs for å tillrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet. Foto.

TAKOM- nytt material om taktil kommunikation i praktiken

Nyligen publicerade Statped i Norge ett digitalt material för att underlätta arbetet med att introducera  kommunikation i taktil form. Materialet riktar sig till dem som arbetar med eller är närstående till personer som har behov av att lära sig taktila tecken.

Meny