Nyheter

Närbild på en äldre man och kvinna. Båda bär glasögon, mannen har en brun keps och kvinnan håller i något fyrknatigt vitt som båda tittar på. Foto.

Uppdaterat innehåll om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre

I början av december har Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (Nkdb) lanserat en ny flik om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre på sin webbplats dovblindhet.no. Det här är en förhållandevis stor målgrupp i samhället som utgör en betydande andel av syn- respektive hörselvårdens brukare. Det uppdaterade innehållet riktar sig till anställda inom vård och omsorg, anhöriga, personer som själva har en kombinerad syn- och hörselnedsättning samt andra intresserade. Läs mer om Uppdaterat innehåll om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre

Mattias Ehn porträtterad utomhus i blå jacka, foto.

Nytt forskningsanslag för att belysa pandemins konsekvenser för personer med dövblindhet

Den 30 september beviljade Forte nästan 750 miljoner kronor till ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. I den utlysning som var särskilt riktad mot funktionshinderområdet blev Mattias Ehn tilldelad ett anslag på 4 160 000 kr för projektet ”Personer med dövblindhet – hälsa och insatser under Covid-19 pandemin”. Läs mer om Nytt forskningsanslag för att belysa pandemins konsekvenser för personer med dövblindhet

svartvitt träd där två händer bär upp bladverket, illustration

Ny strategi för funktionshinderspolitiken — varje samhällssektor ska göra skillnad

Regeringen har lagt en ny strategi där tyngdpunkten ligger på uppföljning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Avsikten är att tydliggöra betydelsen av att varje sektor i samhället tar ansvar för sin del och tydligare följer upp utvecklingen inom sina respektive områden. Den nya strategin är mer långsiktig än tidigare och omfattar tio år, till och med 2031. Läs mer om Ny strategi för funktionshinderspolitiken — varje samhällssektor ska göra skillnad

del av ett svartvitt notblad

Examensprojektet BEATHOVEN får prestigefylld utmärkelse

Lyssna Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor uppmärksammar Adam Mattson och Martin Åhlén, studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Deras projekt BEATHOVEN har nyligen valts ut som svensk ”National Runner Up” för James…
Meny