Nyheter

Mattias Ehn porträtterad utomhus i blå jacka, foto.

Nytt forskningsanslag för att belysa pandemins konsekvenser för personer med dövblindhet

Den 30 september beviljade Forte nästan 750 miljoner kronor till ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. I den utlysning som var särskilt riktad mot funktionshinderområdet blev Mattias Ehn tilldelad ett anslag på 4 160 000 kr för projektet ”Personer med dövblindhet – hälsa och insatser under Covid-19 pandemin”. Läs mer om Nytt forskningsanslag för att belysa pandemins konsekvenser för personer med dövblindhet

svartvitt träd där två händer bär upp bladverket, illustration

Ny strategi för funktionshinderspolitiken — varje samhällssektor ska göra skillnad

Regeringen har lagt en ny strategi där tyngdpunkten ligger på uppföljning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Avsikten är att tydliggöra betydelsen av att varje sektor i samhället tar ansvar för sin del och tydligare följer upp utvecklingen inom sina respektive områden. Den nya strategin är mer långsiktig än tidigare och omfattar tio år, till och med 2031. Läs mer om Ny strategi för funktionshinderspolitiken — varje samhällssektor ska göra skillnad

del av ett svartvitt notblad

Examensprojektet BEATHOVEN får prestigefylld utmärkelse

Lyssna Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor uppmärksammar Adam Mattson och Martin Åhlén, studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Deras projekt BEATHOVEN har nyligen valts ut som svensk ”National Runner Up” för James…
Sittande ung person som har en mobiltelefon i händerna, till höger hyllor med böcker.

Webbinarium om teknik för personer med dövblindhet

Lyssna Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) vill tipsa om ett intressant webbinarium den 16 september, kl 14:00—15:30. Arrangör är EASPD, en europeisk paraplyorganisation av tjänsteleverantörer för personer med…
Människor i rörelse i stadsmiljö, foto.

Ökad psykisk ohälsa bland personer med insatser enligt LSS

Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat hur pandemin påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få tillgång till och delta i daglig verksamhet och andra kommunala insatser enligt LSS. Slutsatserna i uppdragets slutrapport visar bland annat att 80 procent av landets kommuner och stadsdelar under 2020 genomförde förändringar i LSS-verksamheten till följd av covid-19. Många brukare hade redan före pandemin begränsade sociala kontakter och nedstängningen har ökat isoleringen ytterligare. Läs mer om Ökad psykisk ohälsa bland personer med insatser enligt LSS

Foto: Ordet "End" prytt med blommor och uppställt på en scen framför ett träplank.

Projekt SUITCEYES redovisar plagg som kan tolka omvärlden för personer med dövblindhet

I dagarna är det dags för EU-kommissionen att ta del av och utvärdera resultaten från forskningsprojektet SUITCEYES. EU-projektet startade i början av 2018 och Högskolan i Borås har sedan dess koordinerat projektet som i dag har många framgångsrika delar att visa upp. Ett av de mer spektakulära är ett plagg som läser av omgivningen, överför den till ett speciellt språk och kommunicerar informationen till användaren med vibrationer.  Läs mer om Projekt SUITCEYES redovisar plagg som kan tolka omvärlden för personer med dövblindhet

Meny