Syntolkad bio – hur kan man kombinera det med att få filmens ljud via salongens hörselslinga?

Fråga: Om man har en synnedsättning så kan man gå på syntolkade visningar på bio. Hur fungerar det, och kan jag lyssna på filmens ljud samtidigt som jag hör syntolkningen om jag vill använda t-läget i hörapparaten för att lyssna på filmens ljud?

Det är rätt att det numera finns ett antal filmer som har syntolkning. Denna är gjord så att den kan fungera både på biografer och om man ser filmen hemma på TV eller DVD. Det är inte alla filmer som syntolkas, men de som har syntolkning har en symbol som ser ut så här:

Symbol med ett öga med ljudvågor över

Det finns även en annan symbol som betyder uppläst textremsa och som ser ut så här:

Symbol med ett T med ljudvågor över

Fem appar till syntolkning

För synskadade är det normalt endast symbolen ”syntolkning” som är relevant. Uppläst textremsa fungerar bra för personer med dyslexi, men kan vara svår att använda om man inte samtidigt ser filmen så man vet vem som säger vad. Men rent tekniskt ska det gå att lyssna på båda ljudspåren samtidigt i appen.

Hanteringen är rätt lika oberoende om du vill se filmen hemma eller på bio. Det första som man behöver göra är att ladda ner någon av följande appar till sin smarta mobil (Apple eller Android): Bio play, Biohjälpen, Sub talk, Movietalk eller Voice Vision.

Ikoner på de fem appar som man kan använda till att få syntolkning av filmar.

Ladda ner syntolkningen i förhand

Innan man kommer till biografen eller börjar titta på filmen måste man ladda ner syntolkningen till rätt film i sin app. Det finns olika spår för bio och för TV/DVD/VOD. Det finns också en kort beskrivning om filmen som man kan lyssna på innan den sätter igång. Denna finns också att lyssna på i appen och heter ”Introduktion” eller ”Trailer”.

Om man är på en biograf är det viktigt att har telefonen fulladdad och sätta den i flygplansläge innan filmen börjar så man slipper få uppspelningen avbruten eller stör omgivningen.

Det är självklart också viktigt att ha med sig något bra sätt att lyssna på mobilen med så bra ljud som möjligt och utan att störa andra – det kan vara att använda en bärbar slinga eller hörlurar.

Ljudet från filmen inte med i appen

För att kunna följa med i filmen behöver man även kunna lyssna på ljudet från filmen, och det finns inte med i ljudet i appen. Därför måste man hitta ett sätt så att det fungerar att lyssna på båda.

Om man använder hörapparat finns några olika sätt:

I de salonger där det finns hörselslinga kan man ta med en bärbar slinga till mobiltelefonen, och få in både ljudet från filmen och ljudet från appen direkt i hörapparaten då denna står i T-läge. Balansen mellan ljuden kan man justera genom att ställa in lämplig volym på mobilen.

Om man har hörapparater som fungerar bra i mikrofonläge under ett par hörlurar kan man använda dessa och sätta hörapparaterna i MT-läge för att få in både ljudet från hörlurarna och från teleslinga.

Är man i en salong utan teleslinga, eller tycker att ljudet från filmen är tillräckligt bra utan, kan man använda MT-läget för att ta in filmljudet via mikrofonen och ha en bärbar slinga för att lyssna på ljudet från mobilen.

Film bäst på bio…?

Självklart är resultatet för biobesökaren beroende på hörselförmågan, kringljuden och hörapparaternas kvalité. Troligen är det lättare att få en bra kvalité i hemmiljön där man inte behöver anpassa sig till kring-ljud och kan ha bättre koll själv på de tekniska förutsättningarna. Men enligt SF är ju film bäst på bio…

Detta är en rent teknisk beskrivning, och i inledningsskedet har det också varit en del trassel med att få tekniken att fungera. Vi känner inte till någon person med dövblindhet som verkligen använt detta, så vi är mycket intresserade av att få ta del av kommentarer och erfarenheter från er som har gjort det.

Mer information om detta finns på www.filmstaden.se/tillganglig-bio och https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/distribution–visning/regeringsuppdraget-tillganglig-bio/.

På Filminstitutets sida finns också en länk till en informationsfilm om ”Tillgänglig bio” som förklarar lite mer om tankarna bakom och hur man kan få bidrag till att göra en film tillgänglig. Den filmen är dock varken textad eller syntolkad…