Nkcdb:s forskningsöversikt publicerad som vetenskaplig artikel

Den vetenskapliga tidskriften BMC Health Services Research har publicerat en artikel som är baserad på forskningsöversikten i Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors vuxenprojekt ”Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet — en systematisk kunskapsöversikt över utvärderade interventioner för vuxna personer med dövblindhet”.

Artikeln, som är en bearbetning av innehållet i projektets delrapport 3, redovisar en systematisk kunskapsöversikt över utvärderade interventioner för vuxna personer med dövblindhet.

Kvadrat med fyra porträttbilder i färg, övre raden från vänster Camilla Warnicke och Moa Wahlqvist, undre raden från vänster Agneta Anderzén Carlsson och Ann-Sofie Sundqvist.— Vi kan genom artikeln konstatera att den forskning som finns om insatser för habilitering och rehabilitering inte ger oss något större vetenskapligt stöd i det praktiska arbetet med vuxna personer som har dövblindhet. Det behöver vi ändra på! Det är en mycket viktig artikel där resultaten framför allt visar vilka kunskapsluckor som finns och vilka områden som forskningsmässigt behöver prioriteras framöver, säger Lena Göransson, verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Vi på Nkcdb säger stort grattis till författarna Camilla Warnicke, Moa Wahlqvist, Agneta Anderzén Carlsson och Ann-Sofie Sundqvist!

Ta del av eller ladda ned den vetenskapliga artikeln här