Guide: Använda en Flic-knapp och en Android-enhet som en vibrerande dörrklocka

Av Thomas Ragnarsson

Som en uppföljning av vårt webbinarie del 4 i serien om Digital ADL (eller att använda en mobiltelefon som ett hjälpmedel) kommer här en guide som är tänkt att vara enkel att följa om man vill prova att göra momentet jag visade på webbinariet på egen hand. För att få guiden i sitt sammanhang hänvisar jag till webbinarieserien i sin helhet och specifikt del 4.

Guide visar hur man kan få en Androidenhet att vibrera när något trycker på en Flic-knapp.

I mitt exempel tänker jag att man sätter Flic-knappen utanför dörren som en dörrklocka, och därigenom får en vibrationssignal i mobilen när någon trycker på den. Detta är en mycket enkel funktion att ställa in.

Det går att göra exakt på samma sätt på en iPhone bortsett från att man på en iPhone inte kan ställa längden på vibrationen vilket kan göra den svår att skilja från andra signaler.