Inlägg av Anne Jalakas

Evelina förlorade sin personliga assistans: ”Att inte få lov att kommunicera, är det ett värdigt liv?”

Att inte kunna gå utanför dörren när det är vinter och halt för att man varken ser eller hör. Eller när det är skarpt solljus på grund av bländningskänslighet. Att inte kunna laga mat. Att inte ha någon att kommunicera med. Är det ett värdigt liv?
Evelina Lindberg, som är 30 år och har dövblindhet, tycker inte det. Men så är det ofta för henne sedan den personliga assistansen drogs in efter Högsta Förvaltningsdomstolens utslag.
— Jag mår inte så bra. Jag har svårt att somna och svårt att stiga upp. Jag har fått sömntabletter och ångestdämpande, säger hon. Man kan nog säga att jag är deprimerad.

Hård kritik mot LSS-utredningen

Vad ska hända med LSS? Frågorna är många sedan LSS-utredningen överlämnades till regeringen för några veckor sedan.
Utredaren Gunilla Malmborg föreslår bland annat att staten får hela ansvaret för den personliga assistansen och att kommunerna tar över ansvaret för barn upp till 16 år.
Utredningen har mötts av en flod av kritik från funktionshinderrörelsen, inte minst Förbundet Sveriges Dövblinda.
— Vi ser förslagen som en del av en skrämmande samhällsutveckling, säger förbundsordförande Amanda Lindberg.

Dövstudier för personer med dövblindhet på Västanviks folkhögskola

Lyssna Intresserad av dövstudier? Ta då chansen att gå steg 1 i dövstudier på Västanviks folkhögskola 8 – 12 april 2019. Det blir den första kursen för personer med dövblindhet. Skolan  har sedan 2015 erbjudit flera kurser i Dövstudier steg 1-3. Alla  genomförs på Västanviks folkhögskola i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas […]

Sveriges första döva professor

Lyssna Sverige – och Norden –  har fått sin första döva professor. Johanna Mesch vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet har utnämnts till professor i teckenspråk. Hon är själv döv och skrev sin doktorsavhandling 1998 om taktilt teckenspråk, om  ”turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk”. Avhandlingen går att läsa via Johanna Meschs […]

Nordisk bok om språklig utveckling vid medfödd dövblindhet

Finns det ett taktilt språk? Vad kan de som är nära barn med medfödd dövblindhet göra för att underlätta den språkliga utvecklingen?
Det är frågor som diskuteras i en ny bok från Nordens Välfärdscenter. I nitton fristående kapitel delar föräldrar, personer som arbetar med dövblindhet och forskare med sig av sina erfarenheter och kunskaper.
Tid och tålamod är viktiga för att kunna tyda och tolka språkliga uttryck som ofta är mycket okonventionella. Att kommunikation är glädje framgår med all önskvärd tydlighet av den här bilden, som också är bokens omslag.

”Coolaste gästen i buren”

Musikhjälpens programledare William Spetz och Farah Abadi var genuint imponerade av Linda Eriksson som i dag gästade Musikhjälpens bur på Stortorget i Lund. Linda arbetar till vardags på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och har själv dövblindhet.
De fick lära sig om både dövblindhet och kommunikation av Linda och hennes båda tolkar Sara och Julia.
—Jag tecknar visuellt som vanligt, förklarade Linda Eriksson. Sara är min röst och säger det jag tecknar. Och eftersom jag inte ser om Julia tecknar i luften måste jag få hennes tecken i min hand så att jag kan känna dem.