Inlägg av Anne Jalakas

Dramatiska konsekvenser för unga med dövblindhet när arbetsförmedlingens stöd minskas

Det var en tung börda som föll från Kristofer Petersons axlar när han fick kontakt med arbetsförmedlingens enhet Syn Döv Hörsel. Plötsligt började bitarna falla på plats.— Jag fick hjälp med att hitta praktikplatser, söka jobb och skriva ansökningar. Allt  sånt som är svårt om man har dövblindhet. Det betyder jättemycket, säger han.Men nu väntar dramatiska nedskärningar av stödet till personer med funktionsnedsättning.—  Det blir katastrof, säger dövkonsulent  Irene Söderlind på AF Rehab i Härnösand som just den här dagen ska träffa en tänkbar arbetsgivare tillsammans med Kristofer.

”Funktionshinderpolitiken går bakåt”

Lyssna Funktionshinderpolitiken går bakåt och styrutredningen om den saknar förslag för att just styra. Om utredningens förslag förverkligas kommer politikerna att kunna fortsätta lämna över ansvaret till myndigheterna med den tydliga signalen att ingenting får kosta något. I ett debattinlägg i Dagens Arbete 7 maj riktar Funktionsrätt Sverige och Lika Unika skarp kritik mot både […]

Professionella som möter äldre med dövblindhet stressade av sina många roller

Professionella som möter äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning upptäcker ofta att de måste göra mer än de är utbildade för. Plötsligt är de inte bara synpedagoger eller läkare utan också socialarbetare, anhörigstödjare, vårdguider, kuratorer eller psykologer.
Många känner sig både obekväma och stressade av detta, visar en färsk kanadensisk intervjustudie.

Ingen ekonomisk jämställdhet

Lyssna Kvinnor med funktionsnedsättningar har lägre löner och sämre arbetsvillkor än män med funktionsnedsättningar. Fler kvinnor än män ligger under den relativa fattigdomsgränsen och färre kvinnor än män får Arbetsförmedlingens insats arbete med stöd. Många upplever också diskriminering och kränkande särbehandling i arbetslivet. Det visar en färsk kartläggning som gjorts av Myndigheten för delaktighet och […]

Det är aldrig för sent att utveckla kommunikation

Vad är kommunikation? Hur har synen på den förändrats genom åren? Och vad händer när den inte fungerar?
Välkommen att titta på de fyra filmer som vi har gjort med Per Nyling, som i trettio år arbetat med personer med medfödd dövblindhet
— Att få social kompetens är lätt för ett normalt barn men när varken syn eller hörsel fungerar blir världen så mycket mindre. Det första som går förlorat är den sociala samspelskompetensen som är grunden för kommunikation, säger Per Nyling.
Vi hoppas filmerna ska bli till glädje och inspiration och passar också på att önska Glad Påsk!

Dövblindrådet kräver undantag från arbetsförmedlingens nedskärningar

Vad grundas beslutet på? Var finns konsekvensanalysen? Hur är det tänkt att stödet till personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet som söker arbete ska se ut i framtiden?
I en skarp skrivelse till Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen och Maria Kindahl, direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete kräver Dövblindrådet att personer med funktionsnedsättningar ska undantas från nedskärningarna.
Bilden visar handläggare på arbetsförmedlingen som prövar på att fika utan syn och hörsel på en av de utbildningar som Nkcdb arrangerat.

Efter att assistansen drogs in känner sig Eva som en fånge i sitt eget hem

— Det försäkringskassan gjort är omänskligt. I dag har jag inget stöd alls, det känns som om jag lever i ett fängelse.
Eva Smedberg är förtvivlad. Förra sommaren förlorade hon sin personliga assistans efter ett beslut av kassan som slogs fast genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
– Det är tungt för både Hans och mej. Ingen av oss har någon frihet, säger hon.
I dag har Eva Smedberg ingen hjälp alls. Eftersom domen är prejudicerande drabbas allt fler med dövblindhet på samma sätt.

Af halverar stöd till funktionsnedsatta

Lyssna Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning skulle inte påverkas av den massiva neddragningen av myndigheten. Så står det i januariavtalet mellan S, C och L.  Nu  visar det sig att avdelningen för rehabilitering till arbete ska skäras ner med nära hälften. De fackliga organisationerna, Saco-S och ST varnar för konsekvenserna. — Det kommer att […]

Schemalägg det som är kul!

Lyssna Börja med att schemalägga det som brukaren tycker är kul! Det är forskaren Lena Talmans råd till dem som arbetar med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Hennes avhandling handlar om delaktighet, något som alla har rätt till. Ett problem  är att delaktighet betyder olika saker för olika människor. Lena Talmans intervjuer med tio chefer […]

Oliver, 13, har dövblindhet men får bara 22 minuter per dag för kommunikation

Oliver Damberg är ännu en som drabbas av Högsta Förvaltningsdomstolens beslut förra sommaren. Han är tretton år, har Charge syndrom och har haft personlig assistans sedan han var drygt två. Han har stora problem med kommunikationen och har därför haft 20 timmar i veckan för hjälp med den.
Efter en dom i Förvaltningsrätten kommer han att förlora allt utom två timmar och 38 minuter per vecka. Föräldrarna Madeleine och Martin förstår inte hur man tänker.
— När och hur ska 22 minuter per dag användas?
— Att beröva en trettonåring möjligheten till kommunikation är helt vansinnigt. I den åldern är hjärnan inte färdigutvecklad. Konsekvenserna kan bli mycket stora, säger Gunilla Thunberg, forskare, logoped och expert på kommunikation.