Världens första forskningsinstitut för dövblindhet invigt i Nederländerna

Marleen i svart kavaj och mönstrad klänning i talarstolen. I bildens framkant syns en kvinna i lockigtl ångt hår bakifrån
Marleen Janssen inviger det nya forskningsinstitutet för dövblindhet.

Nu har det nya institutet för forskning och undervisning om  dövblindhet öppnat vid universitetet i Groningen, Nederländerna.
Det tvärvetenskapliga institutet är världens första som fokuserar enbart på dövblindhet, både medfödd och förvärvad. Initiativtagare är Marleen Janssen, världens första professor i dövblindhet och väl känd inom fältet.

Marleen Janssen är också initiativtagare till mastersprogrammet för dövblindstudier som nu pågått i 13 år. Där tar man emot studenter från hela världen, inklusive Sverige.

Caroline Lindström och Kerstin Arman är några av svenskarna. Kerstin Arman skrev sin uppsats om hur mentala processer sker hos ett barn med medfödd dövblindhet. Caroline Lindström, specialpedagog vid Mo Gård, skrev sin om personalens bidrag till språkutvecklingen hos personer med medfödd dövblindhet.

De flesta som läser en masters i Groningen arbetar redan inom fältet och gör sin studie på något de arbetar med, en frågeställning som de vill forska på och lära mer om. Själva fältarbetet görs på hemorten och varvas med studieperioder i  Groningen. Hittills har 80 studenter tagit sin mastersexamen i dövblindhet.

Nya metoder

En del av studenterna  går vidare med doktorandstudier, något som lett till att kunskapen stadigt ökar inom ett fält där mycket av det praktiska arbetet fortfarande bygger på beprövad erfarenhet snarare än evidensbaserad forskning. Det är bland annat detta det nya institutet ska råda bot på genom att ta fram kunskap som inte kan ifrågasättas.

I en laborativ miljö på universitet använder forskare nya och innovativa metoder för att observera och analysera kommunikation, språk och kognition hos personer med dövblindhet.

— Det är dessa innovativa instrument som gör det möjligt för forskare från olika discipliner att från sina respektive utgångspunkter studera kommunikation och språk, säger Marleen Janssen.

— Det är detta plus det faktum att vi kan följa utveckling inom olika livsområden över tid som gör oss unika.

Ett ytterligare mål för det nybildade institutet är att överbrygga glappet mellan medfödd och förvärvad dövblindhet. Man tänker anordna regelbundna internationella seminarier och arbeta för att göra kunskapen tillgänglig, bland annat genom tidskriften Journal of Deafblind Studies on Communication. 

Där finns också Caroline Lindströms vetenskapliga artikel.

 

ANNE JALAKAS, text CAROLINE LINDSTRÖM, foto