Inlägg

Ledsagarservice och korttidsvistelse minskar

Allt fler får insatser enligt LSS, lagen som stöd och service…