30- och 40-årsjubileum för LSS och Dövblindas dag

I år är det dubbel bemärkelsedag – 30 respektive 40 jubileum för LSS och Dövblindas dag.

1984 utropade president Ronald Reagan den sista veckan i juni som ”Helen Keller Deaf-Blind Awareness Week”, till minne av den amerikanska Helen Keller.  27 juni är Helen Kellers födelsedag och det datumet firas därför som ”Dövblindas dag” varje år. Helen Keller förlorade både syn och hörsel i en febersjukdom när hon var 19 månader. Bo Renberg har skrivit en svensk biografi om Helen Keller som beskriver hur viktigt det var för henne att få rätt stöd från omgivningen. I en artikel som Nkcdb publicerat hävdar han att Helen Kellers läxa till eftervärlden är att barn med funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp och utvecklas tillsammans med andra människor. Han framhäver även Anne Sullivan, Helen Kellers lärare och vän, som en mycket betydelsefull person för Helens utveckling, delaktig och självständighet i vardagen.En glad person sitter framför en dator. Under står det "LSS 30 År". Illustration.

I Sverige trädde LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – i kraft 1994.  LSS är en milstolpe i svensk välfärdspolitik. Alla skulle få möjlighet till goda levnadsvillkor och kunna leva som andra. För många med dövblindhet öppnades dörren till ett aktivt, självvalt liv med en fungerande vardag. Precis som det var tänkt. Idag 30 år senare – efter ett flertal åtstramningar och en allt snävare rättspraxis – är verkligheten en annan.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor uppmärksammar LSS 30 år, och konsekvenser för personer som lever med dövblindhet, genom en artikel och ett kommande halvdags-webbinarium den 17 oktober. Håll utkik i vårt nyhetsbrev och på vår webplats för mer information och program för webbinariet.

 

TEXT: Caroline Lindström
ILLUSTRATION: Carolin Frick, Lönegård & Co

Publicerad 27 juni 2024