Årets första nummer av ”Forskning om funktionshinder pågår” ute

Framsida på tidskriften "Forskning om funktionshinder pågår" nr 1/2022. Foto.Det finns mycket kvar för att personer med hörselnedsättning ska känna sig inkluderade. Många miljöer är dåligt anpassade för personer med hörselnedsättning. Det gäller bland annat skolor och sociala miljöer.

Artikeln ”Mycket kvar för att personer med hörselnedsättning ska känna sig inkluderade” finns att läsa i nummer 1/2022 av ”Forskning om funktionshinder pågår”. Forskaren Sylvia Olsson berättar om sin avhandling ”Longing to belong – Deaf and hard of hearing young adults’ social interaction, social relationships, and identity”, som hon i höstas lade fram vid Mälardalens universitet.

— Tyvärr är det långt ifrån något nytt att de som har en hörselnedsättning känner sig utanför och mår sämre än hörande, i skolan, på arbetet och i andra sammanhang. Det lyftes fram i den stora ”Hörselvårdsutredningen” redan 1989. Därför blir jag bedrövad när jag läser artikeln om Sylvia Olssons avhandling. Hennes forskning visar att många av problemen som beskrevs då finns kvar idag, säger Lena Göransson, verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Andra artiklar i detta nummer handlar om effekter av juridiskt stöd hos LSS-samrodnare samt vikten av att prata om normer och förutfattade meningar. Det finns också en kort intervju med Dag Hervieu som är enhetschef på avdelningen för forskning på Forte.