Nytt nummer av Forskning om funktionshinder pågår

förstasidan av tidningen, en man som tittar på läsaren.Att ta fram papper att skriva på eller använda improviserade gester är enkla sätt att förbättra kommunikationen med personer som inte kommunicerar med ljud. Ändå används de sällan. Orsaken är audismen, hörandenormen i samhället.

I senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår” diskuteras ljudmiljön utifrån den nya forskarantologin ”Ljud tar plats – funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer”. Boken har målet att öka förståelsen för de hinder och begränsningar som finns i olika ljudmiljöer.

En dålig ljudmiljö kan bli ett funktionshinder även för den som inte har någon funktionsnedsättning när det gäller tal eller hörsel. Öppna kontorslandskap är ett exempel.

Audism innebär att personer med hörselnedsättning inte ges samma rättigheter som hörande. det kan gälla möjligheten att ta del av information på bussar och tåg som bara lämnas via ljud. Med en förändrad attityd skulle många problem försvinna. Studier har visat att sammanhang med många tecknande människor på samma plats innebär att hörande människor plötsligt börjar ta fram papper och penna eller hitta på andra sätt att lösa kommunikationsfrågan. Boken finns att ladda ner som pdf på lucris.lub.lu.se

Gester som en brygga mellan talade språk och teckenspråk är ämnet för den doktorsavhandling av Paul Cibulka lade fram 2016 och som diskuteras i en annan artikel i numret. Avhandlingen  visar att personer som talar och personer som använder teckenspråk ofta använder samma gester och att gesterna dessutom ofta är samma för olika språk.

Tidningen tar också upp utvecklingen av personlig assistans. Helen von Graniz  som är doktorand vid Uppsala universitet skriver att fokus i assistansen blir mer medicinskt och att detta gör det svårare att få hjälp som gör att personerna blir mer självständiga.

Här kan du ladda ner Forskning om funktionshinder pågår som ges ut av Uppsala universitet.

Meny