Inlägg

Sveriges första döva professor

Sverige - och Norden -  har fått sin första döva professor.…

Institutet för handikappvetenskap bjuder in till konferenser

Institutet för handikappvetenskap, IHV, arrangerar två konferenser…

Tyst teaters ledare får pris

Tyst teaters konstnärliga ledare Josette Bushell-Mingo är…