Institutet för handikappvetenskap bjuder in till konferenser

Institutet för handikappvetenskap, IHV, arrangerar två konferenser i höst. Den första tar upp forskning om teckenspråk. Förutom föreläsningar om teckenspråk blir det chans till diskussion med forskarna.

Jerker Rönnberg, Camilla Warnicke, Krister Schönström och Maria Rudner är några av de medverkande  forskarna. Föreläsningarna handlar om bland annat  teckenspråk och hjärnavbildning, teckenspråk som andraspråk,  teckenspråkig läsutveckling och vad forskningen säger om tolkningen mellan svenska och teckenspråk i förmedlade samtal. Dagen avslutas med ett panelsamtal om vikten av teckenspråk.

Konferensen äger rum i Linköping 6 oktober. Antalet platser är begränsat.

Leva som andra

Institutet bjuder också in till årets IHV-dag den 14 november i Stockholm. Temat är ”Leva som andra – bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder”. Så heter också en ny bok som presenteras av IHV:s styrelseordförande Bengt Westerberg.

Under dagen diskuteras både  hur man historiskt sett på funktionshinder och hur man i dag kan se på funktionsvariationer, funktionsnedsättning och funktionshinder. Autismspektrum, ADHD, och arbetsmarknaden för personer med intellektuell funktionsnedsättning är andra teman. Medverkande forskare är Staffan Bengtsson, Marita Falkmer Curtin, Per Gustafsson. Frida Lygnegård och Jessica Arvidsson-

Maria Björk, Jönköpings universitet,  föreläser om kunskapen kring föräldrar med dövblindhet, deras barn och familjernas livssituation.

Dagens avslutas med ett samtal om vilka frågor funktionshinderforskningen bör ta upp. I det deltar Maria Persdotter, RBU, Harald Strand, FUB, Elisabeth Wallenius. Funktionsrätt Sverige och Mats Granlund IHV.