Teckenspråkstolkars erfarenheter av tolkning under covidpandemin

Foto: Camilla Warnicke framför en bokhylla
Camilla Warnicke

Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel om hur teckenspråkstolkarnas arbetsförhållanden förändrades i och med covidpandemin. Resultatet i artikeln bygger på intervjuer med 26 teckenspråkstolkar från olika delar av Sverige. Författare till forskningsstudien är Camilla Warnicke och Marie Materné, båda docenter i socialt arbete vid Örebro Universitet.

Här kan du läsa en intervju med Camilla där hon berättar om resultaten från studien.

Här kan du ladda ner artikeln.

 

TEXT: Moa Wahlqvist

Publicerad 8 juli 2024