Logo för Soundscape

Covid-19 info på teckenspråk

Information om covid-19 finns även på teckenspråk. Krisinformation.se…
M till vänster i bild, vitt hår grå regnjacka, står i park och lerstår i park

Arbete och hälsa hos personer med Ushers syndrom

Hur är sambandet mellan hälsa och arbete för personer med Ushers syndrom? Vilka livsstrategier använder de som förvärvsarbetar? Vad är framgångsrikt? Var ligger svårigheterna? Den 28 februari disputerar Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm, på sin doktorsavhandling, ”Life Strategies, Work an Health in People with Usher Syndrome”. — Alla är välkomna till disputationen på Örebro universitet, säger Mattias Ehn.
Logo för Soundscape

Moa Wahlqvist i Usher Talks

Den svenska forskningen om Ushers syndrom sprids i världen.…
Logo för Soundscape

Nu släpps Soundscape på svenska

Av Karin Jönsson Inledning Precis som med appen Seeing AI…