Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

FN ger döv jurist rätt mot svenska staten

Det tog 2,5 år. Men nu har juristen Richard Sahlin, som…
Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

28 oktober - Taktilt språk, vad menar vi med det?

Välkommen till det första webbinariet i vår föreläsningsserie på tema ”språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta första tillfälle kommer Jenny Näslund på Specialpedagogiska Skolmyndigheten att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.
Klas med kort skäggoch glasögon i ljus skorta och mörk kavaj. Bakgrunden är lila t v och brun tillhöger

Oro för pandemins långsiktiga följder för dem som har dövblindhet

Coronapandemin är en stor utmaning för personer med dövblindhet. Många är vana vid att vara ensamma men nu har isoleringen ökat ytterligare. — Vi är oroade över de långsiktiga effekterna. Hur ser det ut nästa år? Det är först då vi kommer att se vidden av det hela, säger Klas Nelfelt, vice ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB. Många medlemmar har avstått från mycket av sitt sociala liv, allt från medlemsaktiviteter till släktträffar. En anledning kan vara oro för att boka ledsagare, tolk eller färdtjänst eftersom dessa innebär fysisk närhet till andra människor.
Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

Frukostwebbinarium: Taktilt språk, vad menar vi med det?

Varmt välkommen att anmäla dig till första delen av vår föreläsningsserie på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”! Onsdagen den 28 oktober, kl 8-9, föreläser Jenny Näslund på Specialpedagogiska Skolmyndigheten om taktilt språk och vad vi menar med det.
Karin till vänstr i kort, brunt hår och blå tröja. jenny till höger, ljust hår, brunt V-ringat plagg mot en bakgrund av gröna träd.

Vår nya handbok för audionomer förklarar synens betydelse för hörseln

Varför behöver audionomer veta hur det står till med synen? Nkcdb:s  nya handbok ”Dövblindhet för audionomer” både förklarar och ger handfasta råd. — Vi vill särskilt lyfta fram hur hörhjälpmedel kan kompensera för synnedsättning, säger författarna, Karin Jönsson och Jenny Widmark. — Det gäller så klart också på andra hållet. Ett par rätt slipade glasögon kan underlätta mycket när den som har nedsatt hörsel ska uppfatta tal.
Kristina sler i solhatt och rosa-vit v-tringad kläännning i en trappa. I bakgrunden gröna växter.

Videofilmerna öppnade en ny värld

— Det var som att upptäcka en helt ny värld! Det säger en av de föräldrar i Skåne som varit med om att videofilmas tillsammans med sitt barn enligt Marte Meo-metoden vid dövblindenheten i Lund. —  Att se samspelet med barnet på film blir något annat än muntliga instruktioner, säger Kristina Hammar, logoped och verksamhetsutvecklare vid vuxenhabiliteringen i Region Skåne. Hennes mastersuppsats är såvitt hon vet den första studien som gjorts på barn med dövblindhet och Marte Meo.
bilden visar hur det såg ut på webbinariet.

Att leva med dövblindhet i en ny verklighet

Vad innebär coronapandemin för personer med dövblindhet? Väldigt mycket i en värld där social distansering är påbjudet och kroppskontakt oönskad. För att ge svar på frågan genomförde  Deafblind International under en vecka 26 webbinarier på temat ”Att leva med dövblindhet i en ny verklighet”. Bland föreläsarna, som kom från tretton länder, fanns Linda Eriksson, pedagog och Moa Wahlqvist, Fou-ansvarig, båda från Nkcdb.
Miguel i glasögon och vittskägg, Petra i blond page och glasögon, Anette med brun hästsvans och Daniel med kort skägg och gulrutig skjorta. alla andra i svart eller grått.

Alla i omsorgen behöver gå äldrekursen!

Alla i äldreomsorgen behöver gå äldrekursen.se! Det tycker dövblindteamet i region Kronoberg som har en plan för att detta ska bli verklighet. — Vi är snart klara med det gedigna arbetet med att kartlägga alla äldreboenden i regionen och ska så småningom skicka brev till alla ansvariga, säger synpedagog Anette Salvén, en av fyra i regionens dövblindteam.
två dockor står mitt emot varandra. Den ene kliar sig i huvdet. Den till höger lyfter en kloss. Mellan dem fler klossar som nog ska fås att sitta ihop.

Ta med partnern i rehabiliteringen!

Båda i förhållandet behöver delta i arbetet med rehabilitering. Det säger forskare som undersökt hur par, där den ena har syn- och/eller hörselnedsättning, hanterar utmaningar i livet. I dag är det vanligt att psykosocialt stöd enbart ges till personen som har funktionsnedsättningen. Det är fel, menar forskarna. Båda måste få hjälp. Annars finns det en risk att parterna hanterar svårigheterna på motstridiga eller negativa sätt som försämrar både relationen och den psykiska hälsan hos båda.
Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

Att kommunicera med barn som har dövblindhet - nu är boken här!

Nu är den här - boken om hur man gör för att kommunicera och samspela med barn som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. "Med kroppen som redskap" visar med många exempel och tydliga bilder hur det går att både skapa och bibehålla kontakt, umgås och leka via kroppen och det taktila sinnet. Budskapet är att kommunikation alltid är möjlig.