Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet

Välkommen till det första webbinariet i vår föreläsningsserie på tema ”språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta första tillfälle kommer Jenny Näslund på Specialpedagogiska Skolmyndigheten att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.

18 november - Utforskning och begreppsbildande i taktil form

Välkommen till det andra webbinariet i vår föreläsningsserie på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta tillfälle kommer Caroline Lindström på Mo Gård att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.

1 december - Att se och förstå kroppsliga yttringar som språk

Välkommen till det tredje och avslutande webbinariet i vår föreläsningsserie på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta tillfälle kommer Monika Estenberger på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.

23-24 september 2020: Fortbildningsdagar dövblindtolkning

Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer…

11 mars 2020: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till er som har daglig…

1-2 april 2020: Temakurs i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler

Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer…

Grundkurs om förvärvad dövblindhet - fulltecknad

Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt…

4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

INSTÄLLD! Temadagen kommer att flyttas till hösten 2021. Varmt…