foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

Zoom för personer med dövblindhet – hur vi kan hjälpas åt att bryta isoleringen

I många regioner pågår arbetet med att erbjuda stöd i att komma igång med distansaktiviteter, men eftersom detta är relativt nytt för oss alla kan det vara svårt att komma på bra lösningar för olika specifika behov. Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor vill därför inte bara uppmana er i regionerna att prioritera detta arbete, utan vi erbjuder oss också att hjälpa till. Vi börjar vår gemensamma insats med ett frukost-webbinarium tisdag 23 mars!
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet

Välkommen till det första webbinariet i vår föreläsningsserie på tema ”språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta första tillfälle kommer Jenny Näslund på Specialpedagogiska Skolmyndigheten att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

18 november - Utforskning och begreppsbildande i taktil form

Välkommen till det andra webbinariet i vår föreläsningsserie på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta tillfälle kommer Caroline Lindström på Mo Gård att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

1 december - Att se och förstå kroppsliga yttringar som språk

Välkommen till det tredje och avslutande webbinariet i vår föreläsningsserie på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Vid detta tillfälle kommer Monika Estenberger på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor att föreläsa. Sändningen kommer, med undantag för uppkopplingen, att vara textad.
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

23-24 september 2020: Fortbildningsdagar dövblindtolkning

Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer…
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

11 mars 2020: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till er som har daglig…
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

1-2 april 2020: Temakurs i ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler

Målgrupp: Kursen riktar vi till dig som arbetar med personer…
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

Grundkurs om förvärvad dövblindhet - fulltecknad

Målgrupp Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt…
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

INSTÄLLD! Temadagen kommer att flyttas till hösten 2021. Varmt…
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

5 november 2020: Nationell konferens - Med kroppen som redskap

INSTÄLLD! Flyttas till hösten 2021. Vi är mycket glada över…