Inlägg

Foto av en bärbar dator med Zoom igång och 49 olika deltagare i var sin ruta på skärmen.

Stöd för att få igång fler i Zoom

Att leva med dövblindhet innebär för många en känsla av…
foto: keramikmugg bredvid bildskärm med onlinemöte

Zoom för personer med dövblindhet – hur vi kan hjälpas åt att bryta isoleringen

I många regioner pågår arbetet med att erbjuda stöd i att komma igång med distansaktiviteter, men eftersom detta är relativt nytt för oss alla kan det vara svårt att komma på bra lösningar för olika specifika behov. Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor vill därför inte bara uppmana er i regionerna att prioritera detta arbete, utan vi erbjuder oss också att hjälpa till. Vi börjar vår gemensamma insats med ett frukost-webbinarium tisdag 23 mars!
Klas med kort skäggoch glasögon i ljus skorta och mörk kavaj. Bakgrunden är lila t v och brun tillhöger

Oro för pandemins långsiktiga följder för dem som har dövblindhet

Coronapandemin är en stor utmaning för personer med dövblindhet. Många är vana vid att vara ensamma men nu har isoleringen ökat ytterligare. — Vi är oroade över de långsiktiga effekterna. Hur ser det ut nästa år? Det är först då vi kommer att se vidden av det hela, säger Klas Nelfelt, vice ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB. Många medlemmar har avstått från mycket av sitt sociala liv, allt från medlemsaktiviteter till släktträffar. En anledning kan vara oro för att boka ledsagare, tolk eller färdtjänst eftersom dessa innebär fysisk närhet till andra människor.