Inlägg

Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

Boka in 5 november för vår årliga konferens

Under en ovanlig vår, med full uppmärksamhet på att hålla fysiskt avstånd, förbereder vi oss för höstens  med nya möjligheter till fysiska möten och återförening. Redan nu vill vi flagga vår nationella konferens "Med kroppen som redskap" i Stockholm, torsdag den 5 november.
Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

Att kommunicera med barn som har dövblindhet - nu är boken här!

Nu är den här - boken om hur man gör för att kommunicera och samspela med barn som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. "Med kroppen som redskap" visar med många exempel och tydliga bilder hur det går att både skapa och bibehålla kontakt, umgås och leka via kroppen och det taktila sinnet. Budskapet är att kommunikation alltid är möjlig.
Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

5 november 2020: Nationell konferens - Med kroppen som redskap

INSTÄLLD! Flyttas till hösten 2021. Vi är mycket glada över…