Inlägg

En fantastisk människa och pionjär inom dövblindområdet har lämnat oss

Stig Ohlson är död. En fantastisk människa och en otroligt betydelsefull person för utvecklingen av dövblindområdet i Sverige, men även internationellt. Stig var ordförande för Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) under åren 1983-1997 och den förste presidenten i World Federation of the Deafblind åren 2001-2005. Lena Göransson minns en kreativ människa som drevs av viljan till kommunikation.

FSDB startar projekt för bättre hälsa

Bättre hälsa. Det är målet för det nya projekt som Förbundet…