En fantastisk människa och pionjär inom dövblindområdet har lämnat oss

Stsig Olsson i blå och vitrandig skjorta och väst stående.
Stig Olsson på FSDB:s höstmöte 2013.

Stig Ohlson är död. En fantastisk människa och en otroligt betydelsefull person för utvecklingen av dövblindområdet i Sverige, men även internationellt.  Stig var ordförande för Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) under åren 1983-1997 och den förste presidenten i World Federation of the Deafblind åren 2001-2005.

Teknik var en hjärtefråga och när datorerna kom insåg Stig tidigt att detta skulle innebära stora möjligheter för personer med dövblindhet. Utvecklingen av den svenska tolkverksamheten för personer med dövblindhet var en annan viktig fråga som engagerade honom. Snabbt initierade han flera stora projekt. Projekten var i hög grad en konsekvens av samhällets brister när det gäller personer med dövblindhet.

Drog igång många projekt

Jag hade förmånen att få utvärdera 44 olika projekt inom dövblindområdet som fått bidrag från Allmänna Arvsfonden under åren 1994 – 2009. I det sammanhanget hade jag många givande möten med Stig eftersom han låg bakom en stor del av projekten. Citaten nedan kommer från dessa.

Vi formulerade våra behov och vi sökte medel för att utveckla tekniken och de kunskaper som behövdes för att kunna använda tekniken på ett optimalt sätt. Därefter krävde vi att samhället skulle ta sitt ansvar för att ge den service som personer med dövblindhet behöver för att kunna kommunicera med sin omvärld och känna delaktighet i samhället.”

Redan i början av 1970-talet beviljade Arvsfonden bidrag till Tekniska högskolan i Stockholm för att, i samarbete med FSDB, utveckla kommunikationsutrustning till personer med dövblindhet. I början av 1980-talet kom sedan den första så kallade punktskriftsdatorn till Sverige. Det var en enkel dator som till en början var avsedd för personer med grav synskada. Fem personer med dövblindhet fick utbildning i att använda denna dator. En person på FSDB:s kontor lade varje dag in nyheter i en databas. De fem abonnenterna med punktskriftstelefoner kunde sedan ringa upp datorn på FSDB:s kontor och få dagliga nyheter över telenätet.

”Vi hade fått smak på kommunikation”

Mot slutet av 1980-talet hade ganska många personer med dövblindhet fått ordinerat en dator som texttelefon, det vill säga de kunde själva ringa telefonsamtal via datorn, på den tiden med hjälp av telefonmodem och ett speciellt program. Ett antal eldsjälar inom FSDB låg bakom denna fantastiska utveckling under ledning av Stig Ohlson och Arvsfonden var generös med att ge stöd till den utvecklingen.

Utan Arvsfondens medel hade denna utveckling på till exempel på teknik- och tolkområdet aldrig kunnat ske och komma dövblinda personer tillgodo. Nu har vi fått smak på att kunna kommunicera med omvärlden och den går inte att stoppa.

Nu skedde en snabb utveckling inom IT-området.  FSDB insåg tidigt möjligheterna –  om man bara hade kraft och medel för att kunna hänga med. Före 1980-talet möttes medlemmarna i FSDB på föreningens årsmöte en gång om året, däremellan hade man endast möjlighet att ha kontakt med varandra brevledes. I och med den moderna tekniken förändrades situationen för gruppen radikalt. I dag kan man både få information från omvärlden och etablera och upprätthålla sociala kontakter med vänner och anhöriga.

Det finns ett starkt behov av att kunna ta del av vad som händer i samhället och omvärlden. Förr fick man nöja sig med att få nyheterna kort sammanfattade en gång i veckan. Nu kan man läsa vilka tidningar man vill i sin dator, varje dag!

Snabb IT-utveckling tack vare Stig

Man kan konstatera att FSDB under Stigs ledning var mycket tidig på att erövra IT-området och datakunnandet blev snabbt mycket stort bland personer med dövblindhet. Databaser för kommunikation och information kom tidigt, innan e-post och internet fanns i de svenska hemmen.

Stig var inte bara en kreativ och målmedveten person. Han var en pionjär inom dövblindområdet som har inspirerat oss andra att följa efter och fortsätta dövblindarbetet i samma goda anda. Vi är många som kommer att sakna honom. Jag avslutar med några kloka ord från Stig:

Du vet… drivkraften bakom allt det här handlar om kommunikation.

Lena Göransson, text, Anne Jalakas, foto