Inlägg

Kristina sler i solhatt och rosa-vit v-tringad kläännning i en trappa. I bakgrunden gröna växter.

Videofilmerna öppnade en ny värld

— Det var som att upptäcka en helt ny värld! Det säger en av de föräldrar i Skåne som varit med om att videofilmas tillsammans med sitt barn enligt Marte Meo-metoden vid dövblindenheten i Lund. —  Att se samspelet med barnet på film blir något annat än muntliga instruktioner, säger Kristina Hammar, logoped och verksamhetsutvecklare vid vuxenhabiliteringen i Region Skåne. Hennes mastersuppsats är såvitt hon vet den första studien som gjorts på barn med dövblindhet och Marte Meo.