Inlägg

Amanda Lindberg i svart tröja sitter på en stol

Ingen ekonomisk jämställdhet

Kvinnor med funktionsnedsättningar har lägre löner och sämre…
Amanda Lindberg i svart tröja sitter på en stol

Stor brist på jämställdhet och sämre levnadsvillkor än andra

Personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra. Och sämst är det för kvinnor. En färsk jämställdhetsanalys från Myndigheten för delaktighet visar på skillnader mellan kön på område efter område.Några exempel:Kvinnor har högre utbildning än män men får sämre stöd på arbetsmarknaden. De har mindre politiskt inflytande och sämre hälsa. — Det är bra att denna viktiga fråga lyfts, säger Amanda Lindberg, ordförande för FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda. Rapporten visar att det behövs mer forskning, inte minst inom dövblindområdet.