Inlägg

Syn- och hörselnedsättning orsakar fallolyckor, främst bland äldre

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor…