Inlägg

Schemalägg det som är kul!

Börja med att schemalägga det som brukaren tycker är kul! Det…

Språkstörning hindrar delaktighet

Den som har språkstörning riskerar att inte bli delaktig i…