Inlägg

bilder på sex personer och frågan Hur många av oss har dövblindhet

Nu drar vi till Almedalen!

Ingenstans finns så många beslutsfattare samlade samtidigt som under Almedalsveckan. I år finns Nkcdb på plats, tillsammans med FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda. Vi ska både ta del av andras erfarenheter och göra vad vi kan för att öka kunskapen om dövblindhet. Det gör vi bland annat genom att dela ut det här kortet som avlivar föreställningen att det syns vem som har dövblindhet och vem som inte har det.