Nu drar vi till Almedalen!

Ingenstans finns så många beslutsfattare samlade samtidigt som under Almedalsveckan. I år finns Nkcdb på plats, tillsammans med FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda. Vi ska både ta del av andras erfarenheter och göra vad vi kan för att öka kunskapen om dövblindhet. Det gör vi bland annat genom att dela ut det här kortet som avlivar föreställningen att det syns vem som har dövblindhet och vem som inte har det.
Ett annat kort handlar om myter kring medfödd dövblindhet.  Många tror att barnen aldrig kan lära sig kommunicera. Andra utgår från att vi i det genomregistrerade Sverige vet hur många barn som har dövblindhet. Båda påståendena är falska.

Det tredje kortet tar upp den högaktuella frågan om tolk på jobbet, något som ofta avgör om en person med dövblindhet ska kunna ha ett yrkesarbete eller inte.
Diskussionen om vem som ska betala kostnaden för tolken – som när det gäller dövblindhet i allmänhet handlar om två personer – har pågått i åratal utan att ha lösts.
Många tror att samhället står för kostnaden, till exempel genom arbetsförmedlingen, landstinget eller försäkringskassan. Så är det inte. Den som vill anställa måste vara beredd att även betala för två dövblindtolkar i olika arbetssituationer.

I skrivande stund är 3 783 evenemang registrerade i Almedalen. Det säger sig självt att ingen kan ha full koll på alla. Men här är några seminarier som är högintressanta för alla som är intresserade av funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter och specifikt dövblindhet.

Måndag 4 juli

Klockan 11:00  Vernissage för utställningen ”Taktilt måleri” av Graciela Gonzalo-Sundström som har dövblindhet. Utställningen invigs med tal av Sarah Remgren och Annika Ottander. Den visas hela veckan på Almedalsbiblioteket.

Klockan 15:00 föreläser Torbjörn Svensson om dövblindhet utifrån sina egna erfarenheter. Efteråt blir det ett samtal där Sarah Remgren, som har dövblindhet, är moderator.

Samma dag, måndag, har Bräcke diakoni en heldag med seminarier i Almedalsbiblioteket. Seminarierna handlar om vården av asylsökande, vilken plats idéburna organisationer har i välfärden och hur det är att vara förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning.
Plats sal E30 i Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Tisdag 5 juli

Alla som vill, får chansen att uppleva konsten och livet utan syn och hörsel. Karin Sutare och Erik Torstensson visar sin utställning ”Dr TexLers Skönhetsinstitut – ett mellanland av konsthantverk, konst och scenografi”. Projektet ”Kännbart” erbjuder specialguidningar hela dagen och besökarna får ögonbindlar och hörselkåpor för att uppleva konsten med andra sinnen. Också detta sker på Almedalsbiblioteket.

Onsdag 6 juli

14:30-15:15
IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, har bjudit in LSS-utredaren Desirée Désirée Pethrus, KD, som fått Åsa Regnérs uppdrag att se till att LSS-insatserna stärks men att kostnaderna sjunker. Det blir en paneldebatt med Maj Karlsson (V). Sofia Fölster (M),  Desirée Désirée Pethrus (KD), Daniel Johansson, Försäkringskassan och Vilhelm Ekensteen, IfA. Seminariet ”Tillbaka till framtiden – ta intentionerna med personlig assistans in i framtiden!” äger rum på  Campus Gotland, Carmérgatan 3, sal D22.

IfA arrangerar samma dag även seminarierna ”Tydlighet kring vägen till självbestämmande i den personliga assistansen” kl 10:30-11:30 och ”Krona eller klave – Spelet om assistansersättningen” hålls 13:30-14:15

Torsdag 7 juli

14:15-15:00
”Verktyg för hälsa” presenteras av Gunilla Kvist och Pernilla Nagy,  Förbundet Sveriges Dövblinda. Projektet som stöds av Allmänna arvsfonden har som mål att förbättra hälsan hos familjer där det finns barn med dövblindhet.
Seminariet hålls på Kafé Strandporten, Birgers gränd. Läs mer fulldelaktighet.se

Ni som är i Almedalen, passa på att ta kontakt med någon av oss som är där. Från Nkcdb deltar Helene Engh, Monika Estenberger och Anne Jalakas. FSDB representeras av Linda Eriksson, Amanda Lindberg och Klas Nelfelt. Och vare sig ni är där eller någon annanstans, glöm inte att följa oss på Facebook!

Här ser ni framsidorna på våra andra kort:

Kort 3 Vem betalar tolken

Kort 2 Sant och falskt om dövblindhet

.