Windows-tangenten (på PC)

Gör så här

– Sätt tre spretande fingertoppar mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Dra tre streck uppifrån och ner med fingrarna.
– Lyft bort fingrarna.
– Sätt tillbaka fingrarna mot samma läge.
– Dra tre streck från vänster till höger med fingrarna.

illustration för signalen Windows-tangenten (på PC)