Windows 7 eller Windows 10…?

Fråga: Jag har en brukare som är självlärd och van vid Windows XP. Han har Usher typ 2 med krympande synfält. Nu kommer han inte längre in på hemsidor som är viktiga för honom, utan vi har bestämt oss för att byta till en ny dator. Ska vi välja en dator med Windows 7 eller Windows 10?

Svar

Det finns fördelar med både Windows 7 och Windows 10. För vår del är det omöjligt att veta vilket som är bäst i just detta fall, men är övertygade om att det i nästan alla fall är bäst om användaren själv får välja med rätt stöd från er.

Vi föreslår därför en utprovning där användaren dels får titta på Windows 7, inställt så att det liknar hans gamla Windows XP så mycket som möjligt, och dels Windows 10 med en touchskärm.

Windows 7 har helt enkelt den fördelen att den i stort liknar Windows XP vilket innebär att det blir mindre inlärning för brukaren och troligen mindre insatser i form av utbildning och support från er. Nackdelarna är i stort samma som för Windows XP, och även om alla webbsidor idag kan nås från Windows 7 är det troligt att problem av denna typ kommer att dyka upp tidigare i Windows 7 än i Windows 10 som ju är ett modernare system.

Windows 10 har fördelen att det är anpassat för touchskärm. Just för personer med RP och liknande med ett litet men förhållandevis skarpt synfält innebär en touchskärm att man slipper leta efter muspekaren på skärmen, vilket för många är en stor fördel. Om man hittar det man vill, kan man bara sätta fingret på det direkt på skärmen.

Nackdelen är att det är ett system som kommer att kräva lite inlärning och energi i starten. Är brukaren beredd att lägga ner den energin är det en bra investering för framtiden, men vår erfarenhet är att det då är oerhört viktigt att via en utprovning ge en förförståelse för vad förändringarna innebär.

Under (eller före) utprovningen bör ni också gå igenom vilka program och vilken kringutrustning användaren vill kunna använda. Det kan vara så att vissa program inte har någon version för Windows 10 (eller 7) eller att kringutrustningar (som skanner eller skrivare) inte har drivrutiner så att de kan fungera i Windows 10 (eller 7) och detta bör man också ta med i förutsättningarna.

En vanlig överraskning för personer som går från Windows XP är att de blir av med Outlook Express. Man behöver alltså också välja och lära sig ett nytt program för att hantera sin e-post. Vilket man väljer måste avgöras av användarens behov, önskemål och vilka hjälpmedel som används nu eller kan behövas i framtiden, det är en större fråga som vi inte kan fördjupa oss i här.

Svaret på din fråga är alltså inte att vi rekommenderar den ena eller andra versionen av Windows, utan att vi rekommenderar att ni har en utprovning där ni visar fördelarna med respektive system och användaren får en chans att prova och få tillräcklig information för att veta vad det är han eller hon väljer mellan.