Bild som viser en knappsats till Sarepta med fem brytare i olika färger.

Verktyget Sarepta2

Av Thomas Ragnarsson

Jag vill i detta inlägg tipsa er om ett verktygsprogram som heter Sarepta2. Det man brukar lägga i betydelsen ”verktygsprogram” är att det är ett program som i sig själv inte är färdigt att börja använda med övningar eller spel.

Den som köper den här typen av program får ett antal ”verktyg” som han eller hon kan använda för att göra skräddarsydda övningar i till en elev eller klass. Det verktygsprogram som är mest känt i Sverige som hjälpmedelsprogram heter Clicker5.

Det har använts mycket för elever och andra som har svårt att använda ett vanligt tangentbord och som på olika sätt behöver få hjälp med t ex sitt skrivande. Man kan med hjälp av Clicker5 använda den typ av mus eller brytare som är lättast använda för att styra ett tangentbord på skärmen. Det går också att styra mycket annat man vill kunna göra i datorn via programmet.

Nackdelen och fördelen

Nackdelen med ett verktygsprogram är att det inte finns något färdigt att börja använda då du köpt programmet. Du som pedagog måste börja med att skapa något innan eleven kan börja använda programmet. Det krävs att du känner din elev väl för att veta vad han eller hon kan tycka är roligt att börja med, och ha förmåga att klara av.

Du bör sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål på lämplig nivå och sedan göra passande övningar till för att din elev ska tycka det är roligt och kunna utvecklas i sitt användande av datorn.

Fördelen med att använda verktygsprogram är just att de är flexibla. De är möjliga att anpassa så att de passar elever med mycket varierande kunskap och funktionsförmåga. Du som pedagog har alltså mycket större möjligheter att utnyttja din elevs speciella intressen och förmågor samt på det viset öka din elevs motivation att träna på rätt nivå med hjälp av ett verktygsprogram.

Styrningen kan ske från brytare

Sarepta2 är utvecklat för personer som inte har synen som sitt starkaste sinne och som har ytterligare funktionsnedsättningar. Styrningen kan därför ske från brytare, om man inte har förmågan att använda tangentbordet och musen.

De flesta som använder Sarepta2 idag använder sig av två till fem brytare för att i programmet kunna välja vad man vill göra. Man trycker på en brytare för att gå mellan olika alternativ. Därefter väljer man vad man vill göra genom att trycka på en annan brytare. De tre övriga brytarna har andra funktioner i programmet.

Möjlighet att välja och styra själv

Det som skiljer Sarepta2 från andra verktygsprogram är att det är gjort för att fungera även för personer med synnedsättning. Man kan hela tiden få återkoppling på det sätt som passar bäst. Det kan vara återkoppling via talsyntes, text, bild, ljud och/eller punkt. Allt efter elevens bästa sinnen och förmågor att ta till sig information.

Sarepta2 är framförallt framtaget för att ge användaren själv möjligheter att välja och styra vad man vill. Det krävs att någon lägger in de texter, bilder, uppgifter och andra alternativ som ska finnas, men sen kan användaren både styra vad han/hon t ex vill läsa och sedan läsa det i sin egen takt.

Det finns också stora möjligheter att helt enkelt göra det roligt att använda datorn. På det sättet används den mer, och eleven blir allt bättre på att styra den. Till exempel kan man lyssna på musik – och självständigt välja vad man vill lyssna på. Eller titta på utvalda YouTube-klipp.

Man kan läsa sin e-post utan att någon annan ska vara inblandad. Man kan titta på bilder med tillhörande ljud och dessutom få bilderna beskrivna om det behövs. Eftersom hanteringen av dessa delar för eleven fungerar på samma sätt som att svara på frågor och läsa sitt schema kan man enkelt blanda rena nöjen med skolarbete och på så sätt göra datorn intressantare.

Tips om hur andra har arbetat

Sarepta 2 är ett program jag rekommenderar att du som har svårt att hitta program/appar som passar din elev tittar på. Om inte annat för att du ska förstå vad som är möjligt för din elev att styra själv.

Du kan läsa mer om Sarepta2, och ladda ner handledningen till det här.

I handledningen finns många tips om hur andra har arbetat med programmet och vilka erfarenheter de har fått av det arbetet.

Programmet utvecklas i Sverige och det finns stora möjligheter för dig och mig att påverka hur programmet ska se ut i framtiden. Vill du veta mer om programmet så kan du kontakta Region Örebro län och deras utvecklare Johan Björk. Du når honom enklast via e-post på johan.bjork@regionorebrolan.se.

Du är självklart också välkommen att höra av dig till mig för att ställa frågor runt mina erfarenheter av Sarepta2. Det gör du enklast via e-post på thomas.ragnarsson@spsm.se.