Konferenser och temadagar

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar konferenser och temadagar, när det finns önskemål om någon specifik fråga eller när vi ser att det finns behov av fördjupning inom ett område. Det kan till exempel handla om teknik och hjälpmedel, taktil kommunikation, en specifik diagnos eller psykosociala aspekter på dövblindhet. Vi tar gärna emot förslag på innehåll och teman.

Temadag om dövblindhet för dig som arbetar med synrehabilitering” kommer att genomföras som planerat den 9 november i Stockholm. För er som inte kan delta i Stockholm kommer det att finnas möjlighet att vara med på distans.

Ändrade förutsättningar till följd av coronapandemin!

Den nationella konferensen “Med kroppen som redskap”, som var planerad till den 10 november har vi valt att ställa in på grund av pandemin. Vi planerar att hålla en konferens på detta tema under 2022.

Tipsa oss gärna om frågor och innehåll som du och/eller din arbetsgrupp skulle behöva lära mer om.

Aktuella konferenser och temadagar

Meny