Konferenser och temadagar

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar konferenser och temadagar, när det finns önskemål om någon specifik fråga eller när vi ser att det finns behov av fördjupning inom ett område. Det kan till exempel handla om teknik och hjälpmedel, taktil kommunikation, en specifik diagnos eller psykosociala aspekter på dövblindhet.

Tipsa oss gärna om teman och innehåll som du och/eller din arbetsgrupp skulle behöva lära mer om.

Aktuella konferenser och temadagar

Det finns inga planerade konferenser och temadagar just nu.

Meny