Övriga kurser och konferenser

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar kurser, konferenser och temadagar, när det finns önskemål om någon specifik fråga eller när vi ser att det finns behov av fördjupning inom ett område. Det kan till exempel handla om teknik och hjälpmedel, taktil kommunikation, en specifik diagnos eller psykosociala aspekter på dövblindhet.

Tipsa oss gärna om teman och innehåll som du och/eller din arbetsgrupp skulle vilja lära er mer om.

Aktuella kurser och konferenser

Inspelade kurser, konferenser och temadagar