Grundkurs om medfödd dövblindhet

Våra grundkurs om medfödd dövblindhet tar utgångspunkt i en gemensamt framtagen nordisk kursplan.

Målgrupp
Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med medfödd dövblindhet. Det kan vara personal i regionala verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård eller personal i som arbetar i särskilt boende, daglig verksamhet eller med personlig assistans.

Målsättning
Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om vad som kännetecknar medfödd dövblindhet, vilka konsekvenser det medför och hur man kan anpassa den sociala och fysiska miljön utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. De ska också få kunskap om de olika sinnena och hur de samspelar och påverkar varandra samt grundläggande kunskap om kommunikationsutveckling vid medfödd dövblindhet.

Innehåll
Grundkursen om medfödd dövblindhet bygger på den nordiska definitionen av dövblindhet och har särskilt fokus på tre huvudteman:

  • Funktionsnedsättningen medfödd dövblindhet
  • Sinnenas samspel
  • Samspel, kommunikation och språk

Form
Grundkursen består av fysiska träffar och hemuppgifter på hemmaplan mellan träffarna. De fysiska träffarna består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Plats och när kurserna genomförs styrs av behov och efterfrågan i landet. Även formen kan ibland förändras utifrån behov och rådande omständigheter.

Vid frågor kontakta monika.estenberger@nkcdb.se

Meny