Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Våra grundkurs om förvärvad dövblindhet tar utgångspunkt i en gemensamt framtagen nordisk kursplan.

Målgrupp
Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara personal i verksamheter som syn- och hörselvård, tolktjänst, vuxenhabilitering, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Mål med kursen
Kursdeltagarna ska få grundläggande kunskap om vad som kännetecknar förvärvad dövblindhet. Både om de individuella konsekvenserna av förvärvad dövblindhet och kunskap om hur man kan anpassa den sociala och fysiska miljön utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Vidare ska kursdeltagarna få kunskap om de olika sinnena, hur de samspelar och påverkar varandra och hur man, på olika sätt, kan kompensera vid dövblindhet.

Innehåll
Grundkursen om förvärvad dövblindhet bygger på den nordiska definitionen av dövblindhet och har särskilt fokus på följande teman:

  • Livsomställning vid dövblindhet
  • Kommunikation och information
  • Teknik och hjälpmedel
  • Samhällets stöd.

Personer med dövblindhet är viktiga resurser i utbildningen, både vid planering och genomförande.

Form
Grundkursen består i sitt grundutförande av två tillfällen med fysiska träffar (3+3 dagar) med uppgifter på hemmaplan mellan tillfällena. De fysiska träffarna består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Plats och när kurserna genomförs styrs av behov och efterfrågan i landet. Även formen kan ibland förändras utifrån behov och rådande omständigheter.

Vid frågor kontakta monika.estenberger@nkcdb.se

Meny