Grundkurser om dövblindhet hos Nkcdb

Här hittar du information om de grundkurser vi erbjuder med inriktning på medfödd dövblindhet respektive förvärvad dövblindhet:

Grundkurs om medfödd dövblindhet
Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Aktuella kurser