Grundkurser om dövblindhet hos Nkcdb

Nkcdb erbjuder kontinuerligt två olika grundkurser, en med fokus på medfödd dövblindhet och en med fokus på förvärvad dövblindhet. Du kan läsa mer om vad kurserna innehåller via länkarna i vänstermenyn.

Du kan anmäla dig till grundkurs om medfödd dövblindhet här under.

Grundkurs om förvärvad dövblindhet planerar vi att genomföra med start i januari 2025 och avslut juni 2025. Plats och datum för de olika tillfällena bestäms i augusti 2024. Fyll gärna i intresseanmälan här under, så vet vi hur många som är intresserade.

Aktuella grundkurser

Det finns ingen aktuell grundkurs om förvärvad dövblindhet, eller så är den aktuella kursen fulltecknad.